Web of Science ResearcherID: I-6846-2018

mohun

 

Доцент кафедри теорії і практики перекладу

Кандидат філософських наук

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Яцишина О. В. Військова термінологія і сфера її функціонування / О. В. Яцишина ; наук. кер. С. В. Кравець // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 206-208
 2. Копит М. C. Жанрово-стилістичні особливості перекладу романів-антиутопій / М. С. Копит ; наук. кер. С. В. Кравець // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 71-74
 3. Полов’юк С. А. Особливості перекладу юридичної лексики та термінів. Проблема перекладності та неперекладності / С. А. Полов’юк ; наук. кер. С. В. Кравець // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 100-102
 4. Вдовин Х. В. Реалії як засіб відображення національної культури Великої Британії / Х. В. Вжовин ; наук. кер. С. В. Кравець // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 151-153
 5. Копит М. Перекладацькі трансформації в процесі перекладу реалій в художніх текстах (на прикладі роману Д. Овенс «Там, де співають раки») / М. Копит ;  наук. кер. С. Кравець // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 92-94
 6. Полов’юк С. Юридичні терміни в юридичному дискурсі та їхня класифікація / С. Полов’юк  ; наук. кер. С. Кравець // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 94-97

2022 рік

 1. THE BOOK OF TREASURES : книга мудрості і найкращих цитат відомих людей для cтудeнтiв освітньої програми «Англійсько-український переклад» / В. В. Конкульовський, Т. О. Цепенюк, В. В. Панченко [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 52 с.

2021 рік

 1. Кравець В. П. Глобалізація як передумова актуалізації фамілістичної підготовки молоді в незалежній Україні / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Global Approach to Scientific Research:scientific Collection «InterConf» №70 : with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference (August 16-18, 2021 Salvador, Brazil). – Salvador : Ramalhete, 2021. – P. 38-46.
 2. Кравець В. П. Демографічні аспекти дошлюбної підготовки учнівської молоді / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Science, innovations and education: problems and prospects : Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. (Tokyo, Japan August 18-20, 2021). – Tokyo : CPN Publishing Group, 2021. – P. 277–286.
 3. Кравець В. П. Зміст та структура формування сексуальної компетентності учнівської молоді / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Current Issues and Prospects for the Development of Scientific Research : Scientific Collection «InterConf», № 71 : with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference (Orléans, France August 19-20, 2021). – Orléans : Epi, 2021. – P. 91-109.
 4. Кравець В. П. Методичні аспекти фамілістичної підготовки школярів / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : proceedings of the 3rd International scientific and practical conference (Berlin, Germany 29-31 August 2021). – Berlin : MDPC Publishing, 2021. – P. 194 - 200.
 5. Кравець В. П. Методичні інновації в підготовці учнівської молоді до сімейного життя в зарубіжній педагогіці / В. П. Кравець, С. В. Кравець // International Forum: Problems and Scientific Solutions : scientific Collection «InterConf», №73 : with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference (Melbourne, Australia September 6-8, 2021). – Melbourne : CSIRO Publishing House, 2021. – P. 101-111.
 6. Кравець В. Проблеми сексуальної соціалізації учнівської молоді України в світлі «Стандартів сексуальної освіти в Європі» / В. Кравець, С. Кравець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. –  № 2. – C. 161–170.
 7. Кравець В. П. Проблеми формування у старшокласників загальноосвітньої школи потреби в сім’ї / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Results of modern scientific research and development : Proceedings of the 6th International scientific and practical conference (Madrid, Spain 22-24 August 2021). – Madrid : Barca Academy Publishing, 2021. – P. 231-238 .
 8. Кравець В. П. Проблеми співпраці сім’ї та школи у сексуальній соціалізації учнівської молоді / В. Кравець, С. Кравець // Grail Of Science : INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL : SCIENTIFIC RESEARCHES AND METHODS OF THEIR CARRYING OUT: WORLD EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES : II Correspondence International Scientific and Practical Conference (August 27th, 2021.). – 2021. – №7. – С. 244-257.
 9. Кравець В. П. Проблеми ціннісних орієнтацій в рамках фамілістичної перспективи учнівської молоді / В. П. Кравець, С. В. Кравець // European scientific discussions : Proceedings of the 10th International scientific and practical conference (August 15-17. Rome, Italy. 2021). – Rome, 2021. – P.134-140.
 10. Кравець В. П. Формування господарсько-фінансової культури як запорука успішної фамілістичної підготовки школярів / В. П. Кравець, С. В. Кравець // The driving force of science and trends in its development : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Coventry, United Kingdom: European Scientific Platform August 20, 2021). – Coventry, 2021. – Vol. 2. – P. 66 -71.
 11. Кравець В. П. Формування соціально-психологічної зрілості особистості майбутнього сім’янина / В. П. Кравець, С. В. Кравець // International scientific innovations in human life : Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference (Manchester, United Kingdom August 25-27, 2021). – Manchester : Cognum Publishing House, 2021. – P. 202-210.
 12. Innovative Teaching Technologies as a Way to Increase Students' Competitiveness / O. M. Galynska, N. V. Shkoliar, Z. I. Dziubata // INternational journal of education and information technologies. – 2021. – Vol. 15. – P. 215–226. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000703163700005
 13. Уніфікація чи унізація Європи та українські перспективи / І. В. Поплавська, С. В. Кравець, О. Я. Мединська, С. І. Задворний, А. В. Кузишин // Місце України в європейському просторі: геопросторові риси та європейська уніфікація: матеріали всеукраїнського семінару, присвяченого Дню Європи – 2021 (18 травня 2021 р.). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 29-34.

2020 рік

 1. Кравець В. П. Підготовка учнівської молоді до усвідомленого батьківства в зарубіжній педагогіці та закладах освіти / В. П. Кравець, С. В. Кравць // Topical issues of the development of modern science : the 11th International scientific and practical conference (July 1-3, 2020). – Sofia ; Bulgaria : ACCENT, 2020. –  P. 111-121.
 2. Кравець В. П.  Дошлюбна підготовка учнівської молоді в зарубіжних країнах /  В. П. Кравець, С. В. Кравць // The 4th International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations‖ (June 28-30, 2020). – Stockholm ; Sweden : SSPG Publish, 2020. – P. 232-240.
 3. Кравець В. П. Сучасні практики сексуальної соціалізації в провідних англомовних країнах світу / В. П. Кравець, С. В. Кравць // Scientific achievements of modern society : The 11th International scientific and practical conference (June 24-26, 2020). – Liverpool ; United Kingdom : Cognum Publishing House, 2020. – P. 313-312.
 4. Кравець В. П. Особливості використання гумору у підготовці учнівської молоді до сімейного життя / В. П. Кравець, С. В. Кравць // Innovative development of science and education : The 4th International scientific and practical conference (June 21-23, 2020). – Athens ; Greece : ISGT Publishing House, 2020. – P. 195-201.
 5. Кравець В. П. Основні періоди підготовки учнівської молоді до сімейного життя в провідних країнах світу / В. П. Кравець, С. В. Кравць // Perspectives of world science and education : The 10th International scientific and practical conference (June 17-19, 2020). – Osaka ; Japan : CPN Publishing Group, 2020. – P. 318-329.
 6. Gender aspects of economic self-presentation of ukrainian students / T. Hovorun, V. Kravets, S. Kravets, O. Kikinezhdi // Eastern European conference of management and economics: environmental management and sustainable economic development : Proceedings of the 2nd International scientific conference (May 29, 2020). – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. P. 355-362.
 7. Kravets V. P. Comparative analysis of sexual socialization of pupils in the EU countries and Ukraine / V. P. Kravets, S. V. Kravets // Modern researches in psychology and pedagogy : Collective monograph. – Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. – P. 268-284.
 8. Кравець В. П. Проблеми сексуальної педагогіки в працях класиків вітчизняної педагогічної науки / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – Вип. 71, т. 1. – С. 43 – 48.
 9. Кравець В. П. Фамілістична підготовка вчителя в Україні. Актуальні питання гуманітарних наук / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Міжвузівський збірник наукових праць вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2020. – Вип. 30. т 4. – С.85–92.
 10. Кравець В. П. Європейський досвід підготовки школярів до сімейного життя в Новій історії / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Україна-Європа-Світ. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – Вип. 25. – С. 125–134.
 11. To the Problem of Economic Socialization of Ukrainian Youth / T. Hovorun, V. Kravets, S.Kravets, O. Kikinezhdi // Eastern European Conference of Management and Economics: Workshop on Social Research : Proceedings of the 2nd International Scientific Conference (May 29, 2020, Ljubljana, Slovenia). – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. – P. 156–158.
 12. Кравець В. Моделювання дошлюбної підготовки учнівської молоді в епоху турбулентності українського суспільства / В. Кравець, С. Кравець// Topical issues of society development in the turbulence conditions : Conference Proceedings of the International Scientific Online Conference (May 30, 2020). – Bratislava : Publishing House VŠEMvs, 2020. – Р. 67-78.

2019 рік

 1. Kravets V. The problems of sexual education of pupils in foreign pedagogy at the end of the XX-beginning of the XXI centuries / V. Kravets, S. Kravets // Sustainable development under the conditions of European integration : collective monograph. – Ljubljana : VSPV, 2019. –  Part II. –  P. 6– 21.
 2. Kravets V. Pre-marital youth training in modern history: foreign experience / V. Kravets, S. Kravets // Ukraine–Europe–World. – Ternopil, 2019. – Vol. 22. – P. 123–135.
 3.  Kutsa O. Developing emotional intelligence in the english language classroom using technology : challenges and benefits / O. Kutsa, S. Kravets // Die magie der sprache - produktivität in Linguistik und fremdsprachenunterricht (29 - 31 oktober 2019). – Germany ; Saarbrücker, 2019. – P. 85–86.
 4. Methodology of designing computer ontology of subject discipline by future teachers- engineers / I. M. Tsidylo, H. V. Tereshchuk, S. V. Kozibroda [et. al.] // The 6th Workshop on cloud technologies in education (december 21, CTE 2018, Kryvyi Rih ). – Kryvyi Rih, 2019. – Vol. 2433. P. 217–231
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]