Web of Science ResearcherID: I-6846-2018

mohun

 

Доцент кафедри теорії і практики перекладу

Кандидат філософських наук

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Кравець В. П. Елементи традиційного українського вбрання як чинники ціннісних характеристик української та світової культури / В. П. Кравець // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 31–32.

2020 рік

 1. Кравець В. П. Підготовка учнівської молоді до усвідомленого батьківства в зарубіжній педагогіці та закладах освіти / В. П. Кравець, С. В. Кравць // Topical issues of the development of modern science : the 11th International scientific and practical conference (July 1-3, 2020). – Sofia ; Bulgaria : ACCENT, 2020. –  P. 111-121.
 2. Кравець В. П.  Дошлюбна підготовка учнівської молоді в зарубіжних країнах /  В. П. Кравець, С. В. Кравць // The 4th International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations‖ (June 28-30, 2020). – Stockholm ; Sweden : SSPG Publish, 2020. – P. 232-240.
 3. Кравець В. П. Сучасні практики сексуальної соціалізації в провідних англомовних країнах світу / В. П. Кравець, С. В. Кравць // Scientific achievements of modern society : The 11th International scientific and practical conference (June 24-26, 2020). – Liverpool ; United Kingdom : Cognum Publishing House, 2020. – P. 313-312.
 4. Кравець В. П. Особливості використання гумору у підготовці учнівської молоді до сімейного життя / В. П. Кравець, С. В. Кравць // Innovative development of science and education : The 4th International scientific and practical conference (June 21-23, 2020). – Athens ; Greece : ISGT Publishing House, 2020. – P. 195-201.
 5. Кравець В. П. Основні періоди підготовки учнівської молоді до сімейного життя в провідних країнах світу / В. П. Кравець, С. В. Кравць // Perspectives of world science and education : The 10th International scientific and practical conference (June 17-19, 2020). – Osaka ; Japan : CPN Publishing Group, 2020. – P. 318-329.
 6. Gender aspects of economic self-presentation of ukrainian students / T. Hovorun, V. Kravets, S. Kravets, O. Kikinezhdi // Eastern European conference of management and economics: environmental management and sustainable economic development : Proceedings of the 2nd International scientific conference (May 29, 2020). – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. P. 355-362.
 7. Kravets V. P. Comparative analysis of sexual socialization of pupils in the EU countries and Ukraine / V. P. Kravets, S. V. Kravets // Modern researches in psychology and pedagogy : Collective monograph. – Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. – P. 268-284.
 8. Кравець В. П. Проблеми сексуальної педагогіки в працях класиків вітчизняної педагогічної науки / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – Вип. 71, т. 1. – С. 43 – 48.
 9. Кравець В. П. Фамілістична підготовка вчителя в Україні. Актуальні питання гуманітарних наук / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Міжвузівський збірник наукових праць вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2020. – Вип. 30. т 4. – С.85–92.
 10. Кравець В. П. Європейський досвід підготовки школярів до сімейного життя в Новій історії / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Україна-Європа-Світ. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – Вип. 25. – С. 125–134.
 11. To the Problem of Economic Socialization of Ukrainian Youth / T. Hovorun, V. Kravets, S.Kravets, O. Kikinezhdi // Eastern European Conference of Management and Economics: Workshop on Social Research : Proceedings of the 2nd International Scientific Conference (May 29, 2020, Ljubljana, Slovenia). – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. – P. 156–158.
 12. Кравець В. Моделювання дошлюбної підготовки учнівської молоді в епоху турбулентності українського суспільства / В. Кравець, С. Кравець// Topical issues of society development in the turbulence conditions : Conference Proceedings of the International Scientific Online Conference (May 30, 2020). – Bratislava : Publishing House VŠEMvs, 2020. – Р. 67-78.

2019 рік

 1. Kravets V. The problems of sexual education of pupils in foreign pedagogy at the end of the XX-beginning of the XXI centuries / V. Kravets, S. Kravets // Sustainable development under the conditions of European integration : collective monograph. – Ljubljana : VSPV, 2019. –  Part II. –  P. 6– 21.
 2. Kravets V. Pre-marital youth training in modern history: foreign experience / V. Kravets, S. Kravets // Ukraine–Europe–World. – Ternopil, 2019. – Vol. 22. – P. 123–135.
 3.  Kutsa O. Developing emotional intelligence in the english language classroom using technology : challenges and benefits / O. Kutsa, S. Kravets // Die magie der sprache - produktivität in Linguistik und fremdsprachenunterricht (29 - 31 oktober 2019). – Germany ; Saarbrücker, 2019. – P. 85–86.
 4. Methodology of designing computer ontology of subject discipline by future teachers- engineers / I. M. Tsidylo, H. V. Tereshchuk, S. V. Kozibroda [et. al.] // The 6th Workshop on cloud technologies in education (december 21, CTE 2018, Kryvyi Rih ). – Kryvyi Rih, 2019. – Vol. 2433. P. 217–231
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах