Web of Science ResearcherID: Е-6413-2018

mohun

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри іноземних мов

 

 Персональні веб— ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Турчин А. Практична професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів професійних шкіл у Німеччині: особливості дуальної моделі / А. Турчин, О. Кашуба, Т. Кравчук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — Бердянськ : БДПУ, 2020. — Вип. 1. — С. 460-475.
  2. Кашуба О. М. Культурологічний підхід до навчання іноземної мови / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. І. Навольська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — С. 113-115.
  3. Кашуба О. М. Специфіка навчання лексики іноземної мови для студентів немовних спеціальностей / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. І. Навольська // Scientific achievements of modern society : abstracts of the 6th International scientific and practical conference (February 5-7, 2020). — Liverpool, 2020. — P. 726 –732.
  4. Kashuba О. Researches of ukrainian scholars on the pages of “archive of slavic philology” by Vatroslav Jagić / O. Kashuba, T. Kravchuk, A.Turchyn // Analele Universitatii Din Craiova. Seria Stiinte Filologice Lingvistica. — 2020. — Anul Xlii, n. 1-2. — S. 80-89.

2019 рік
  1. Кашуба О. Особливості змісту освіти в початкових школах Німеччини / О. Кашуба, Т. Кравчук, Г. Навольська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — Бердянськ : БДПУ, 2019. — Вип. 1. — С. 209-216.
  2.  Кравчук Т. О. Навчання іноземної мови професійного спрямування студентів немовних спеціальностей у вищій школі / Т. О. Кравчук, О. М. Кашуба, Г. І. Навольська // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю (20 лютого 2019 р.). — Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2019. — С. 167-173.
  3. Навольська Г. І. Застосування інноваційних технологій у вивченні іноземних мов / Г. І. Навольська, О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук // Сучасна парадигма викладання іноземних мов у закладах вищої освіти : тези доповідей Міжуніверситетського науково-практичного семінару (16 квітня 2019 р., м. Харків). — Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019. — С. 70-74.
  4. Кашуба О. М. Сучасні методи викладання лексики і ноземної мови у вищій школі / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. С. Навольська, О. В. Турко // Social and economic aspects of education in modern society : proceedings of the XVII International scientific and practical conference. — Warsaw : RS Global Sp. z O.O., 2019. — Vol.2, september 25. — P. 28-31.
  5. Кашуба О. М. Педагогічні умови формування іншомовної компетентності студентів немовних спеціальностей / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. І. Навольська, І. В. Оніщук // Іноземна мова у формуванні професійної іншомовної компетентності студентів ЗВО (з нагоди 20-річчя заснування кафедри) : тези доповідей міжуніверситетського науково-практичного семінару. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019. – С. 65-67.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах