Web of Science ResearcherID: D-2437-2018

mohun

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри української мови та методики її навчання

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Дубровська К. Використання наочності під час вивчення простого речення на уроках української мови у 5-8 класах / К. Дубровська, І. Бурдяк, М. Криськів // Scientific research in the modern world : Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference (June 1-3, 2023). – Toronto : Perfect Publishing, 2023. – P. 320-328
 2. Стельмах О. Використання фразеологізмів як засобу формування культури спілкування учнів на уроках української мови / О. Стельмах, А. Михайлишин, М. Криськів // Scientific research in the modern world : Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference (June 1-3, 2023). – Toronto : Perfect Publishing, 2023. – P. 383-392
 3. Дубровська К. Доцільність використання проблемного методу під час вивчення прикметника на уроках української мови / К. Дубровська, М. Криськів // Scientific research in the modern world : Proceedings of the 6th International scientific and practical conference (April 6-8, 2023). – Toronto : Perfect Publishing, 2023. – P. 336-344.
 4. Кравчук О. Психолого-педагогічні засади вивчення правописних умінь і навичок на уроках української мови / О. Кравчук, М. Криськів // Science and technology: problems, prospects and innovations : Proceedings of the 7th International scientific and practical conference (April 13-15, 2023). – Osaka : CPN Publishing Group, 2023. – P. 266-274
 5. Пристайко Х. Робота над пунктуацією під час вивчення розділів програми з української мови / Х. Пристайко, М. Криськів // Science and technology: problems, prospects and innovations : Proceedings of the 7th International scientific and practical conference (April 13-15, 2023). – Osaka : CPN Publishing Group, 2023. – P. 286-294
 6. Криськів М. Й. Робота над пунктуацією під час вивчення розділів української мови в основній школі / М. Й. Криськів, М. М. Штурма // Вісник науки та освіти. (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія») : журнал. – Київ : Наукові перспективи, 2023. – № 11 (17) 2023. – С. 800-809. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-11(17)-800-809
 7. Криськів М. Система роботи із використанням проблемного підходу у вивченні прикметника / М. Криськів, І. Бурдяк, К. Жигайло [та ін.] // Global science: prospects and innovations : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (1-3 December 2023). – Liverpool : Cognum Publishing House, 2023. – С. 441-450
 8. Штурма М. Творчі роботи на суспільну тему як засіб формування особистості учня під час вивчення української мови / М. Штурма, М. Криськів // Scientific research in the modern world : Proceedings of the 6th International scientific and practical conference (April 6-8, 2023). – Toronto : Perfect Publishing, 2023. – P. 388-396.
 9. Бурдяк І. Функціональна та стилістична диференціація лексики під час вивчення української мови в основній школі / І. Бурдяк, О. Кравчук, М. Криськів [та ін.] // Global science: prospects and innovations : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (1-3 December 2023). – Liverpool : Cognum Publishing House, 2023. – С. 414-425

2022 рік

 1. Криськів М. Й. Використання вправ і завдань для вивчення іменника на синтаксичній основі / М. Й. Криськів // International scientific innovations in human life : the 8 th International scientific and practical conference (February 16-18, 2022). – Manchester : Cognum Publishing House, 2022. – С. 265–274.
 2. Криськів М. Виражальний потенціал віршованих фрагментів у прозі Богдана Лепкого / М. Криськів // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 100-106
 3. Кравчук О. Засвоєння орфографічних та пунктуаційних правил під час вивчення дієприкметника / О. Кравчук, М. Криськів // Science and innovation of modern world : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (December 21-23, 2022). – London : Cognum Publishing House, 2022. – P. 355-364
 4. Бурдяк І. Методи формування орфографічних умінь і навичок під час вивчення частки в школі / І. Бурдяк, М. Криськів // Science and innovation of modern world : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (December 21-23, 2022). – London : Cognum Publishing House, 2022. – P. 320-328
 5. Криськів М. Й. Основні види робіт зі збагачення фразеологічного словника учнів на уроках української мови / М. Й. Криськів // Innovations and prospects of world science : the 6 th International scientific and practical conference (February 2-4, 2022). – Vancouver : Perfect Publishing, 2022. – P. 403–411.
 6. Михайлишин А. Способи відтворення чужого мовлення в текстах учнівських переказів / А. Михайлишин, М. Криськів // Progressive research in the modern world : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (December 28-30, 2022). – Boston : BoScience Publisher, 2022. – P. 401-409
 7. Криськів М. Українська мова (за професійним спрямуванням): навчально-методичні рекомендації. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022.– 56 с.  
 8. Криськів М. Й. Українська мова : посібник зі синтаксису простого та складного речення для підготовки до ЗНО / М. Й. Криськів, О. І. Мельничайко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. – 144 с.
 9. Криськів М. Формування орфографічної компетентності майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей // Матеріали ІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам’яті святих Кирила і Мефодія. Харків – Шумен : ХНПУ; ХІФТ, 2022. – С. 334-339.

2021 рік

 1. Криськів М. Й. Вплив контексту на порядок слів у реченні / М. Й. Криськів // Modern directions of scientific research development : Proceedings of I International Scientific and Practical Conference (July 7-9, 2021). – Chicago : BoScience Publisher : Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2021. – P. 266-275
 2. Криськів М. Й. Особливості методики опрацьовування пунктуації під час вивчення однорідних членів речення в основній школі / М. Й. Криськів // European scientific discussions : Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference (February 26-28, 2021). – Rome : Potere della ragione Editore : Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2021. – P. 273-279
 3. Криськів М. Й. Підвищення мовленнєвої культури учнів під час вивчення прийменників / М. Й. Криськів // The world of science and innovation : Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference (April 7-9, 2021). – London : Cognum Publishing House : Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2021. – P. 387-397
 4. Криськів М. Підготовка до написання творчого переказу, його аналіз та оцінювання / М. Криськів // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 52. – С. 99-111. – DOI : 10.25128/2304-1222.21.52.10
 5.  Криськів М. Й. Українська мова : посібник зі синтаксису простого та складного речення для підготовки до ЗНО / М. Й. Криськів, О. І. Мельничайко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. – 144 с.
 6. Криськів М. Й. Формування мовленнєвих умінь і навичок майбутніх істориків під час вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / М. Й. Криськів // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 315–324.
 7. Бурдяк І. Концепти психічних проявів особистості на тлі цивілізації філософії М. Фуко / І. Бурдяк, Д. Касіянчук ; [наук. кер. М. Й. Криськів] // Modern directions of scientific research development : Proceedings of VII International Scientific and Practical Conference (December 22-24, 2021). – Chicago : BoScience Publisher, 2021. – P. 677-688

2020 рік

 1. Криськів М. Й. Місце проблемного методу під час вивчення української мови / М. Й. Криськів // Modern science: problems and innovations: the 7th International scientific and practical conference (September 20-22, 2020). – Stockholm ; Sweden : SSPG Publish, 2020. – P. 183–192.
 2. Криськів М. Й. Методика опрацювання словопорядку головних і другорядних членів у реченні як основній синтаксичній одиниці мови / М. Й. Криськів // Science and education: problems, prospects and innovations : abstracts of III International scientific and practical conference (December 2–4, 2020). – Kyoto ; Japan, 2020. – Р. 408–417.
 3. Криськів М. Й. Вияви інтерференції у мовленні студентів-істориків / М. Й. Криськів // Fundamental and applied research in the modern world : abstracts of III International scientific and practical conference (October 21–23, 2020). – Boston ; USA, 2020. – Р. 350–357.
 4. Криськів М. Й. Поступове вивчення морфемної будови слова в середній школі / М. Й. Криськів // Eurasian scientific congress : abstracts of VIII International scientific and practical conference (August 9–11, 2020). – Barcelona ; Spain, 2020. – Р. 253–257.
 5. Криськів М. Й. Видно пана по халявах. Як усунути порушення мовних норм? / М. Й. Криськів // Українська мова та література. – 2020. – № 6. – С. 56–68.
 6. Мельничайко В. Я. Синтаксичні спостереження. Підготовча робота до систематичного курсу синтаксису під час опрацювання несинтаксичних розділів шкільної програми / В. Я. Мельничайко, М. Й. Криськів // Українська мова та література. – 2020. – №7/8. – С. 72–88.
 7. Криськів М. Й. Використання професійної термінології під час вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / М. Й. Криськів // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-5 червня 2020 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2020. – С. 17.

2019 рік

 1. Криськів М. Розвиток писемної мови учнів : з практичної роботи / М. Криськів // Українська мова та література. – 2019. – № 2. – С. 85–88.
 2. Криськів М. Позакласна робота з української мови як обов'язкова складова навчально-виховного процесу / М. Криськів // Українська мова та література. – 2019. – № 4. – С. 79–87.
 3. Мельничайко В. Формування мовної компетентності учнів під час вивчення словотвору / В. Мельничайко, М. Криськів // Українська мова та література. – 2019. – № 10. – С. 80–88.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах