Web of Science ResearcherID: D-2437-2018

mohun

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри української мови та методики її навчання

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Криськів М. Й. Формування мовленнєвих умінь і навичок майбутніх істориків під час вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / М. Й. Криськів // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 315–324.

2020 рік

 1. Криськів М. Й. Місце проблемного методу під час вивчення української мови / М. Й. Криськів // Modern science: problems and innovations: the 7th International scientific and practical conference (September 20-22, 2020). – Stockholm ; Sweden : SSPG Publish, 2020. – P. 183–192.
 2. Криськів М. Й. Методика опрацювання словопорядку головних і другорядних членів у реченні як основній синтаксичній одиниці мови / М. Й. Криськів // Science and education: problems, prospects and innovations : abstracts of III International scientific and practical conference (December 2–4, 2020). – Kyoto ; Japan, 2020. – Р. 408–417.
 3. Криськів М. Й. Вияви інтерференції у мовленні студентів-істориків / М. Й. Криськів // Fundamental and applied research in the modern world : abstracts of III International scientific and practical conference (October 21–23, 2020). – Boston ; USA, 2020. – Р. 350–357.
 4. Криськів М. Й. Поступове вивчення морфемної будови слова в середній школі / М. Й. Криськів // Eurasian scientific congress : abstracts of VIII International scientific and practical conference (August 9–11, 2020). – Barcelona ; Spain, 2020. – Р. 253–257.
 5. Криськів М. Й. Видно пана по халявах. Як усунути порушення мовних норм? / М. Й. Криськів // Українська мова та література. – 2020. – № 6. – С. 56–68.
 6. Мельничайко В. Я. Синтаксичні спостереження. Підготовча робота до систематичного курсу синтаксису під час опрацювання несинтаксичних розділів шкільної програми / В. Я. Мельничайко, М. Й. Криськів // Українська мова та література. – 2020. – №7/8. – С. 72–88.
 7. Криськів М. Й. Використання професійної термінології під час вивчення курсу «українська мова (за професійним спрямуванням)» / М. Й. Криськів // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-5 червня 2020 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2020. – С. 14.

2019 рік

 1. Криськів М. Розвиток писемної мови учнів : з практичної роботи / М. Криськів // Українська мова та література. – 2019. – № 2. – С. 85–88.
 2. Криськів М. Позакласна робота з української мови як обов'язкова складова навчально-виховного процесу / М. Криськів // Українська мова та література. – 2019. – № 4. – С. 79–87.
 3. Мельничайко В. Формування мовної компетентності учнів під час вивчення словотвору / В. Мельничайко, М. Криськів // Українська мова та література. – 2019. – № 10. – С. 80–88.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах