Web of Science ResearcherID: I-8069-2018

mohun

 

Кандидат фізико-математичних наук

Доцент

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Хохлова Л. Г. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з методів математичної фізики / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. – 31 с.
 2. Хохлова Л. Г. Підприємливість і фінансова грамотність в процесі вивчення математики основної школи / Л. Г. Хохлова, О. О. Богач  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 227–230.
 3. Хохлова Л. Г. Ігрові технології у навчанні математики як засіб підвищення навчальної мотивації учнів / Л. Г. Хохлова, М. О. Деркач  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 210–213.
 4. Хохлова Л. Г. Формування компетентності спілкування іноземними мовами на уроках алгебри в основній школі / Л. Г. Хохлова, О. М. Мигалевич // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 176–178.
 5. Хохлова Л. Г. Інтерактивні методи навчання як засіб формування пізнавального інтересу до вивчення математики у школі / Л. Г. Хохлова, О. В. Хрін // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 155–158.
 6. Хохлова Л. Г. Тестування як невід’ємна частина системи дистанційного навчання у вищій школі / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 123–125.
 7. Хохлова Л. Г. Практикум з диференціальних рівнянь: навчальний посібник / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 60 с.

2020 рік

 1. Хохлова Л. Г. Засоби та методи формування предметної математичної компетентності при вивченні теми «Тіла обертання» / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 165–168.
 2. Хохлова Л. Г. Професійно-методична компетентність майбутнього вчителя математики / Л. Г. Хохлова // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 126–128.
 3. Хохлова Л. Г. Геометричні задачі на побудову в середовищі GeoGebra / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 202–204.

2019 рік
 1. Хохлова Л. Г. Інноваційні інформаційні технології у навчанні математики як невід’ємної складової природничих наук / Л. Г. Хохлова // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 237–239.
 2. Пелих В. Я. Засоби та методи формування предметної математичної компетентності при вивченні теми «Тіла обертання» / В. Я. Пелих, Л. Г. Хохлова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 135–136.
 3. Хома Н. Г. Нова постановка крайової 2π-періодичної задачі для гіперболічного рівняння другого порядку в асимптотичній теорії нелінійних коливань / Н. Г. Хома, С. Г. Хома-Могильська, Л. Г. Хохлова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей. Фізико-математичні на­уки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2019. – С. 89–97.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах