Web of Science ResearcherID: I-8069-2018

mohun

 

Кандидат фізико-математичних наук

Доцент

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Хохлова Л. Г. Диференціальні рівняння : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей педагогічних вищих навчальних закладів / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 71 с.
 2. Хохлова Л. Г. Еволюція базових понять диференціальної геометрії в історичному аспекті / Л. Г. Хохлова, О. В. Руда // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 181-183
 3. Хохлова Л. Застосування кейс-методу у вивченні курсу «Методи математичної фізики» / Л. Хохлова, Н. Хома // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 163-170. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.21
 4. Хохлова Л. Г. Застосування методу проектів при вивченні теми «Трикутники» на уроках математики / Л. Г. Хохлова, М. І. Бірбан // Science and technology: problems, prospects and innovations : Proceedings of the 7th International scientific and practical conference (April 13-15, 2023). – Osaka : CPN Publishing Group, 2023. – P. 202-205
 5. Хохлова Л. Г. Методичні особливості використання історичного матеріалу при вивченні математики / Л. Г. Хохлова, В. Олійник // Innovations and prospects in modern science : The 11th International scientific and practical conference (October 23-25, 2023). – Stockholm : SSPG Publish, 2023. – P. 196-200
 6. Хохлова Л. Г. Нестандартні задачі як засіб формування логічної компетентності учнів при вивченні теми «Похідна та її застосування» / Л. Г. Хохлова,  Н. Г. Хома // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 184-186
 7. Хохлова Л. Г. Реалізація міжпредметних зв’язків при викладанні вищої математики / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 88-90
 8. Хохлова Л. Г. Розвиток логічного мислення учнів на уроках математики в старшій школі / Л. Г. Хохлова, Г. В. Прийдун // European scientific congress : The 11th International scientific and practical conference (November 27-29, 2023). – Madrid : Barca Academy Publishing, 2023. – P. 229-232
 9. Хохлова Л. Г. Узагальнення і систематизації знань старшокласників з теми «Рівняння, нерівності та їх системи» / Л. Г. Хохлова, Н. Ліщук // Innovations and prospects in modern science : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (April 10-12, 2023). – Stockholm : SSPG Publish, 2023. – P. 209-214

2022 рік

 1. Хохлова Л. Аксіологічний підхід до професійної підготовки майбутніх аналітиків суспільних процесів / Л. Хохлова, Н. Хома // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 371–373.
 2. Хохлова Л. Г. Застосування гейміфікації в освітньому процесі на уроках математики / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 230–232.
 3. Хохлова Л. Г. Застосування хмарних технологій при вивченні курсу «диференціальні рівняння» / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 229–230.
 4. Хохлова Л. Г. Особливості впровадження мобільного навчання на уроках математики / Л. Г. Хохлова, Н. В. Мельник // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 244–247.
 5. Палкова Д. Формування логічної компетентності учнів при вивченні теми «Похідна та її застосування» / Д. Палкова ; наук. кер. Л. Хохлова // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 91-94

2021 рік

 1. Хохлова Л. Г. Використання сучасних інформаційних технологій для викладання вищої математики в умовах заочної форми  навчання / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 234–237.
 2. Хохлова Л. Г. Ігрові технології у навчанні математики як засіб підвищення навчальної мотивації учнів / Л. Г. Хохлова, М. О. Деркач  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 210–213.
 3. Хохлова Л. Г. Інтерактивні методи навчання як засіб формування пізнавального інтересу до вивчення математики у школі / Л. Г. Хохлова, О. В. Хрін // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 155–158.
 4. Хохлова Л. Г. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з методів математичної фізики / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. – 31 с.
 5. Хохлова Л. Г. Підприємливість і фінансова грамотність в процесі вивчення математики основної школи / Л. Г. Хохлова, О. О. Богач  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 227–230.
 6. Хохлова Л. Г. Практикум з вищої математики : навчальний посібник / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 62 с.
 7. Хохлова Л. Г. Практикум з диференціальних рівнянь: навчальний посібник / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 60 с.
 8. Хохлова Л. Г. Тестування як невід’ємна частина системи дистанційного навчання у вищій школі / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 123–125.
 9. Хохлова Л. Г. Формування компетентності спілкування іноземними мовами на уроках алгебри в основній школі / Л. Г. Хохлова, О. М. Мигалевич // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 176–178.
 10. Muravskyi V. OPEN DOCUMENT FLOW BASED ON BLOCKCHANE TECHNOLOGY FOR CYBER SECURITY OF THE ACCOUNTING SYSTEM / V. Muravskyi, N. Khoma, L. Khokhlova, L. Chengyu // Вісник економіки. – Тернопіль : ЗУНУ, 2021. – Вип. 4 (102). – С. 156-170. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2021.04.156

2020 рік

 1. Хохлова Л. Г. Геометричні задачі на побудову в середовищі GeoGebra / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 202–204.
 2. Хохлова Л. Г. Засоби та методи формування предметної математичної компетентності при вивченні теми «Тіла обертання» / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 165–168.
 3. Хохлова Л. Г. Професійно-методична компетентність майбутнього вчителя математики / Л. Г. Хохлова // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 126–128.

2019 рік
 1. Хохлова Л. Г. Інноваційні інформаційні технології у навчанні математики як невід’ємної складової природничих наук / Л. Г. Хохлова // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 237–239.
 2. Пелих В. Я. Засоби та методи формування предметної математичної компетентності при вивченні теми «Тіла обертання» / В. Я. Пелих, Л. Г. Хохлова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 135–136.
 3. Хома Н. Г. Нова постановка крайової 2π-періодичної задачі для гіперболічного рівняння другого порядку в асимптотичній теорії нелінійних коливань / Н. Г. Хома, С. Г. Хома-Могильська, Л. Г. Хохлова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей. Фізико-математичні на­уки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2019. – С. 89–97.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах