11-12 лютого 2021 р. Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки) : матеріали Всеукраїнської наукової конференції
16 березня 2021 р. Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції
25 березня 2021 р. Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції
26-27 березня 2021 р. Категорія «зміни» у соціальних і гуманітарних дослідженнях : матеріали V міжнародного Тернопільського методологічного колоквіуму
8 квітня 2021 р. Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції
8 квітня 2021 р. Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання : досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
15 квітня 2021 р. Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації : матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції
15 квітня 2021 р. Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції 
15-16 квітня 2021 р. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції 
травень 2021 р. Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі : колективна монографія [ за матеріалами конференції ]
13 травня 2021 р. Географічна наука і освіта у вимірах ХХІ століття (присвячена 150-ій річниці від дня народження Володимира Гнатюка)
13 травня 2021 р. Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції 
13-14 травня 2021 р. Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
18 травня 2021 р. Місце України в європейському просторі: геопросторові риси та європейська уніфікація : матеріали всеукраїнського семінару, присвяченого Дню Європи – 2021
20 травня 2021 р. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
24-25 травня 2021 р. Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
8 червня 2021 р. Диверсифікація джерел енергії на базі використання альтернативних видів палива : матеріали міжнародної науково-технічної онлайн конференції
1 жовтня 2021 р. Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича
11-12 листопада 2021 р. Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
23 грудня 2021 р. Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції
2021 р. Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ
2021 р. Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах