24-25 лютого 2022 р. Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково - методичного семінару 
28 квітня 2022 р. Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
13-14 травня 2022 р. Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції
19 травня 2022 р. Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції
20 травня 2022 р. Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації : матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 
26-27 травня 2022 р. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
27-28 травня 2022 р. Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд : матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича
29-30 вересня 2022 р. Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
4-5 жовтня 2022 р. Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка
20 жовтня 2022 р. Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (онлайн)
23 жовтня 2022 р. Освіта - як енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали крайового форуму освітян
27-28 жовтня 2022 р. Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції
4-5 листопада 2022 р. Тернопільські біологічні читання –Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
9-10 листопада 2022 р. «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця): збірник тез міжнародної наукової конференції
10-11 листопада 2022 р. Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
10-11 листопада 2022 р. Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвячені 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка
24-25 листопада 2022 р. Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжнародної науково-практичної конференції
15 грудня 2022 р. Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
2022 р. Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
2022 р. Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ «Моделювання еколого-географічних систем»
2022 р. Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах