Web of Science ResearcherID: F-4210-2016

Lewtyk

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

НауковціУкраїни

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Лещук Г. В. Структурно-динамічний аналіз податкової системи України: тенденції та сучасні реалії / Г. В. Лещук // Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів : колективна монографія. – Трускавець : Посвіт, 2020. – С. 38-48
  2. Сорока О. В. Методичні рекомендації наскрізної практики для студентів освітньої програми "Менеджмент соціокультурної діяльності" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за скороченим терміном навчання / С. М. Калаур, Г. В. Лещук.  – Тернопіль : Вектор, 2020. – 44 с

2019 рік

  1. Лещук Г. В. Основи професійної комунікації : навчально-методичний посібник / Г. В. Лещук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 58 с.
  2. Лещук Г. В. Особливості соціокультурної діяльності як фактора соціально-виховного впливу на особистість / Г. В. Лещук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2019. – Вип. 1 (44). – C. 98–101.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах