Web of Science ResearcherID: K-5365-2018

 

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри філологічних дисциплін початкової освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

Наука України

ORCID

Web of science 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Лушпинська Л. Сучасна українська мова з практикумом : курс лекцій / Л. Лушпинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 124 с.

2019 рік

  1. Лушпинська Л. П. Сучасна українська мова: морфеміка, словотвір, морфологія : курс лекцій / Л. П. Лушпинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2019. – 100 с.
  2. Лушпинська Л. П. Фонетика, фонологія, орфоепія, графіка, орфографія : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 012 Дошкільна освіта / Л. П. Лушпинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2019. – 60 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах