Web of Science ResearcherID: І-8255-2018

Lisova N

Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Лісова Н. О. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Біогеографія з основами геоботаніки» для студентів освітньої програми «Екологія» першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти / Н. О. Лісова. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 24 с.
 2. Лісова Н. О. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Біологія» для студентів освітньої програми «Екологія» першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти / Н. О. Лісова. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 34 с.
 3. Лісова Н. О. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Екологічний бізнес» для студентів освітньої програми «Екологія» першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти / Н. О. Лісова. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 33 с.

2020 рік

 1. Лісова Н. Необхідність розвитку екологічного бізнесу, як складова євроінтеграційного процесу України / Н. Лісова // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 212–219.
 2. Лісова Н. О. Вплив рослинного покриву на формування природних екосистем та причини його збереження / Н. О. Лісова // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 53–58.
 3. Сивий М. Історія вивчення фосфоритових покладів Поділля / М. Сивий, Н. Лісова // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 24. – С. 199–209.

2019 рік

 1. Lisova N. O. Anthropogenic impact as a major factor to reduce biodiversity / Lisova N. O., Syvyi M. Ya. // Modern transformation in economics and management : proceedings of the IIІ International scientific conference (March 29th, 2019). – Klaipeda, Lithuania, 2019. – Part II. – P. 4346.
 2. Lisova N. O. Eco-labeling of food / Lisova N. O., Havryshok B. B. // Development of socio-economic systems in a global competitive environment : II International Scientific Conference , May 24th, 2019.  Le Mans, 2019. – P. 154157.
 3. Сивий М. Геолого-географічні дослідження польських та українських науковців на теренах Волині й Поділля у міжвоєнний період (1918–1939) / М. Сивий, Н. Лісова // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Тернопіль, 2019. – Вип. 22. С. 110123.
 4. Калініна Л. Соціально-педагогічне партнерство як демократична модель державно-громадської взаємодії та компонента підручника для керівника освіти / Л. Калініна, Н. Лісова // Проблеми сучасного підручника. 2019. Вип. 22. С. 105120.
 5. Lisova N. Natural reserved areas as objects for the formation of environmentally competent society / Lisova N., Havryshok B. // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.). Тернопіль : Тайп, 2019. С. 76–79.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах