Web of Science ResearcherID: I-7197-2018

Lavrin

 

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Доцент кафедри фізичного виховання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Лаврін Г. З. Результати опитування студентів, щодо ефективності застосування засобів гри рінго у процесі фізичного виховання / Г. З. Лаврін, І. О. Середа // Спортивні ігри : електронний науковий журнал. – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2020. – Вип. 1 (15). – С. 25-33.
  2. The impact of yoga practice on the development of flexibility among the female student’s pedagogical specialities in the process of physical training of higher educational institutions / I. Sereda, H. Lavrin, T. Kucher [et al. ] // International journal of applied exercise physiology. –  Mazandaran : EESA, 2020. –  Vol. 9. n. 1. –  P. 85-95.
  3. Середа І. О. Переваги аквааеробіки в системі занятьстудентами аквафітнесом / І. О. Середа, Г. З. Лаврін // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 146–153.

2019 рік

  1. Лаврін Г. З. Реалізація завдань професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних вузів засобами гри в рінго / Г. З. Лаврін, І. О.Середа // Спортивні ігри : електронний науковий журнал. – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2019. № 1 (11). С. 1623.
  2. The results of student’s survey on models of physical education in universities and motivations to encourage for active participation in physical education / Lavrin G. Z., Sereda I. O., Kucher T. V. [et al.] // International journal of applied exercise physiology. 2019. Vol. 8, n. 2. – P. 1–5.
  3. Efficiency means the game Ringo the classroom physical education / H. Lavrin, I. Sereda, T. Kucher [et al.] // International journal of applied exercise physiology. 2019. Vol. 8 n. 3.  P. 1–8.
  4. Лаврін Г. З. Плогінг, як засіб фізичного виховання та збереження екології навколишнього середовища / Г. З. Лаврін, І. О. Середа // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 89–94.
  5. Середа І. О. Видатні олімпійські постаті факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка / І. О. Середа, Г. З. Лаврін // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 131–134.
  6. Лаврін Г. Застосування нетрадиційних спортивних ігор у фізичному вихованні студентів : стрітбол, корфбол, нетбол, спідмінтон, рінго, флорбол, алтимат / Г. Лаврін // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 72–78.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах