Web of Science ResearcherID: D-1247-2018

 Laduka

Доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту

В.о.завідувача кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. Using dance exercises at physical training lessons in the 5-th forms as a mean of versatile development of pupils / V. Naumchuk, I. Mashtaler, O. Sopotnytska, S. Gumenyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 5. – P. 83-90.
 2. Psychomotor development of the middle school age children with hearing impairment in the process of physical education / V. Naumchuk, M. Oliiar, S. Gumenyuk, V. Vykhrushch [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 9-20..
 3. Гуменюк С. В. Методичні рекомендації для написання курсових та магістерських робіт студентами спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / С. В. Гуменюк, С. Т. Сапрун, П. І. Ладика. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 40 с.
 4. Ладика П. І. Олімпійський рух як чинник виховання спортивної молоді: актуальні проблеми, перспективи і напрямки розвитку / П. І. Ладика // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 98–102.

2019 рік

 1. Ладика П. І. Можливості застосування сучасних інформаційних технологій у навчально-виховному процесі з плавання / П. І. Ладика, С. Т. Сапрун, Ю. С. Кузь // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : Матеріали II Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Київ : НУФВСУ, 2019. – С. 235–237.
 2. Сапрун С. Т. Технічна підготовка юних футболістів з урахуванням спеціалізованих навантажень підвищенної координаційної складності / С. Т. Сапрун, П. І. Ладика // Спортивні ігри : науковий журнал. – Харків : ХДАФК, 2019. – № 4 (14). – С. 87–97.
 3. Ладика П. І. Удосконалення техніко-тактичної підготовленості учнів ДЮСШ та ДЮФК / П. І. Ладика, С. Т. Сапрун, І. І. Машталер // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія №15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 9 (117) 19. – С. 75–78.
 4. Сапрун С. Організаційно-методичні аспекти проведення навчально-тренувальних зборів футболістів різного віку / С. Сапрун, П. Ладика, Ю. Кузь // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 85–88.
 5. Кузь Ю. Підвищення рухової активності дітей шляхом врахування їх вікових особливостей / Ю. Кузь, П. Ладика, С. Сапрун,  // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 23–26.
 6. Ладика П. Застосування інформаційних технології в процесі підготовки фахівців з фізичної культури та спорту / П. Ладика, Ю. Кузь, С. Сапрун // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 138–141.
 7. Ладика П. І. Аналіз рівня розвитку координаційних здібностей гандболісток на етапі попередньої базової підготовки / П. І. Ладика, С. А. Опалько // Молодь та олімпійський рух : збірник тез доповідей XII Міжнародної конференції молодих вчених (17 травня 2019 року). – Київ, 2019. – С. 136–137.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах