Web of Science ResearcherID: I-7895-2018

 Lanovuk

Доктор філологічних наук

Професор кафедри теорії і методики української та світової літератури 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Лановик М. Б. Музичність художньо-поетичного мислення Петра Сороки / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. С. 29–36.
  2. i am a Rusin, i am a Hutsul ": Ethnoimagological dominants of Yuriy Fedkovych s vision / L. M. Kovalets, M. B. Lanovyk, Z. B.Lanovyk // Rusin. – 2021. – Issue 63. – P. 223–240. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85106381776&origin=resultslist

2020 рік

  1. Лановик З. Б. Угорські русини в дослідженнях Володимира Гнатюка: археологія пам’яті / З. Б. Лановик, М. Б. Лановик, Л. М. Ковалець // Русин. – 2020. – № 59. – С. 176–196.
  2. Лановик М. Б. Мова як засіб категоризації світу / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : матеріали II Всеукраїнська наук.-практ. конф. (Тернопіль, 4-5 черв. 2020 р.). – Тернопіль : ТНМУ, 2020. – С. 3–5.

2019 рік

  1. Лановик З. Б. «Східні поеми» П.Куліша на перехресті азіатського містицизму і європейського романтизму / З. Б. Лановик, М. Б. Лановик // Слово і Час. – Київ, 2019. – № 8 (704). – С. 57−75.
  2. Лановик З. Б. Концепт ночі у структурі поетичного мислення Остапа Тарнавського / З. Б. Лановик // Київські полоністичні студії : матеріали Міжнародної наукової конференції, (м. Київ, 23-25 травня 2018 р.). – Київ : Талком, 2019. – Т. 35. – С. 207–216.
  3. Лановик З. Б. Джазова література: екзистенційні ритми епохи / З. Б. Лановик // Літератуно-джазові імпровізації : інтермедіальні студії. – Львів : Срібне слово, 2019. – С. 89–116.
  4. Лановик З. Фольклористика як ідеологічна площина сучасної української гуманітаристики / З. Лановик, М. Лановик // Вічність слова : ювілейний збірник присвячений 70-річчю від дня народження професора Миколи Ткачука. – Ужгород : TIMPANI, 2019. – С. 207–220.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах