Web of Science ResearcherID: I-7320-2018

Lutvun

 

Кандидат економічних наук

Доцент кафедри філософії та суспільних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Литвин Л. М. Використання хмарних сервісів у процесі проведення онлайн занять / Л. М. Литвин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 97–99.
 2.  Власенко Ю. Г. Розвиток економіки України в умовах четвертої промислової революці / Ю. Г. Власенко, Т. В. Букіна, Л. М. Литвин // Економiка та держава : науково-практичний журнал. – 2021. – № 1. – С. 53-60.
 3.  Desenvolvimento da autonomia financeira e econômica no campo do ensino superior / I. V. Zastrozhnikova, N. V. Datsii, N. M. Filyanina, L. Lytvyn [et al.] // Laplage Em Revistа. – Portuguê : EAAR, 2021. – V. 7 n. 1 (Jan./April - Educação escolar, ensino-aprendizagem e expectativas). – P. 327–340.
 4. Григорук А. А. Відносини власності в Україні /  А. А. Григорук, Л. М. Литвин // Економіка та суспільство. – 2021. – №25. 
 5. Григорук А. А. Бізнес-модель як інструмент менеджменту /  А. А. Григорук, Л. М. Литвин // Наукові погляди на вдосконалення економічної системи:напрями і пріоритети розвитку : збірник матеріалів Міжнародноїнауково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 12 червня2021 року). – Запоріжжя : ГО СІЕУ, 2021. – С. 174–177.
 6. Литвин Л. М. Цiннicть формування soft skills для майбутніх підпрємців / Л. М. Литвин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – 270 с.
 7. Литвин Л. М. Особливості формування бізнес-моделі стартапу / Л. М. Литвин // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13-14 травня 2021 р.). – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 112–115.
 8. Литвин Л. М. Управління фінансово-економічною діяльністю закладів освіти: навчально-методичний посібник. - Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.- 82 с.

2020 рік

 1. Литвин Л. М. Роль інформаційних технологій в процесі викладання навчальних дисциплін / Л. М. Литвин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 127–129.
 2. Литвин Л. М. Модель сучасного вчителя як конкурентоспроможного фахівця / Л. М. Литвин // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 95–96.
 3. Литвин Л. Основні цінності корпоративної культури / Л. Литвин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 54–56.
 4. Литвин Л. М. Освіта як важливий чинник економічного зростання в Україні / Л. М. Литвин // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 97–99.

2019 рік

 1. Григорук А. А. Економічна теорія. Економіка туризму у схемах і таблицях : навчальний посібник / А. А. Григорук, Л. М. Литвин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 412 с.
 2. Литвин Л. Система цінностей у бізнесі / Л. Литвин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 60–63.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах