Web of Science ResearcherID: I-7308-2018

Leshchuk_S

 

Доцент кафедри інформатики та методики її викладання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Олексюк В. П. Можливості курcу CISCO DEVNET ASSOCIATE для забезпечення вибірковості освітніх програм підготовки майбутніх учителів інформатики / В. П. Олексюк, С. О. Лещук  // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 162–164.

2020 рік

  1. Машталір О. В. Пропедевтика алгоритмізації засобами SCRATCH / О. В. Машталір, С. О. Лещук, Н. З. Дільна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 1216.
  2. Туранський П. В. Створення сучасних веб-додатків з використанням технології PWA / П. В. Туранський, С. О. Лещук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (12-13 листопад 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2020. – С. 53–56.
  3. Developing a Mini Smart House model / N. Balyk, S. Leshchuk, D. Yatsenyak // Computer science and software engineering proceedings of the 2nd Student Workshop,CS&SE@SW 2019 ( Kryvyi Rih, Ukraine, November 29, 2019). – CEUR-WS, 2020. – Vol. 2546. – P. 198–212.
  4. Балик Н. Р. Освітня роль гри Minecraft у геймифікації навчання / Н. Р. Балик, С. О. Лещук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль, 2021. – № 7. – С. 34–36.

2019 рік

  1. Лещук С. О. Загальні основи вивчення комп’ютерних наук / С. О. Лещук, О. О. Струк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Тернопіль, 5 квітня 2019). – Тернопіль, 2019. С. 2628.
  2. Грод І. М. Інформаційне моделювання як підхід до професійної підготовки студентів вузів / І. М. Грод, С. О. Лещук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019р., м. Тернопіль). Тернопіль, 2019. С. 221224.
  3. Струк О. О. Алгоритми на Python для курсу «Аналіз алгоритмів» : навчально-методичні рекомендації / О. О. Струк, С. О. Лещук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 28 с.
  4. Туранський П. В. Навчально-ігрові середовища / П. В. Туранський, С. О. Лещук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 18–20.
  5. Balyk N. Developing a Mini Smart House model / N. Balyk, S. Leshchuk, D. Yatsenyak // CEUR Workshop Proceedings : 2nd Student Workshop on Computer Science and Software Engineering, CS and SE@SW 2019, 29 November 2019. – 2019. – Vol. 2546. – P. 198212. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.085079569828&origin=AuthorNamesList&txGid=6e21e2e055c392dc3fa01d8305a5e463

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах