Lyubinetska MКандидат філологічних наук,
викладач кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

ORCID

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік 

  1. Любінецька М. І. Профіль етологічного автопортрета у «Денниках» Петра Сороки / М. І. Любінецька // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 37–38.
  2. Любінецька М. Типологія подієвості в художньому тексті (на прикладі роману Г. Шкорупія «Двері в день») / М. І. Любінецька // Категорія «зміни» у соціальних і гуманітарних дослідженнях: матеріали V міжнародного Тернопільського методологічного колоквіуму, 26-27 березня 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 47–49.

2020 рік

  1. Любінецька М. І. Наративні особливості експериментального роману Ґео Шкурупія «Двері в день» / М. І. Любінецька // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 204–206.

 

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах