Web of Science ResearcherID: ABG-5108-2020

Macusuna

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики її навчання

  

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Конструктивний рисунок обрубовочної голови людини : методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з курсу рисунок для здобувачів першого бакалаврського рівня освіти, спеціальностей 022 Дизайн (графічний дизайн, дизайн середовища) / О. М. Дячок, С. О. Вольська, З. А. Мацишина, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 15 с.
 2. Рисунок голови людини : методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з курсу Рисунок для бакалаврів напряму підготовки: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація / С. Вольська, З. Мацишина, Н. Рублевська, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 14 с.
 3. Складний натюрморт на кольоровому фоні : методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з курсу до виконання лабораторної роботи з курсу живопис для здобувачів першого бакалаврського рівня освіти, спеціальностей 022 Дизайн (графічний дизайн, дизайн середовища) / С. О. Вольська, З. А. Мацишина, Н. В. Рублевська, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 10 с.
 4. Спільні аспекти у методиці викладання композиції та кольорознавства для студентів мистецьких спеціальностей / Т. А. Балбус, Н. В. Рублевська, З. А. Мацишина [та ін.] // Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). – Київ, 2023. – Вип. № 5 (11). – С. 922-931. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-5(11)-922-931

2021 рік

 1. The forms and methods of art disciplines' teaching under the conditions of distance learning / Yuding Xie, N. Rublevska, M. Markovych [et al.] // AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. – Hradec Králové : Magnanimitas, 2021. – Vol. 11, Is. 2, Special Is. XXIV. – P. 6-10. URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000741714900001

2020 рік

 1. Modern church architecture in East Galicia as a search for new forms and national style / B. Cherkes, O. Diachok, S. Myroniuk [et al.] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2020, 1-5 September 2020. – 2020. – Vol. 960, Issue 29. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097993046&origin=resultslist

2019 рік

 1. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дизайн-проектування (графічний дизайн) / уклад. : І. О. Вербіцька, Н. В. Рублевська, З. А. Мацишина. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 21 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання практичного завдання з дизайн-проектування (графічний дизайн) / уклад. : І. О. Вербіцька, Н. В. Рублевська, З. А. Мацишина. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 29 с.
 3. Search of authenticity in sacral architecture in the territory of Western Ukraine / B. Cherkes, O. Diachok, S. Volska [et al.] // 4th World multidisciplinary civil engineering-architecture-urban planning symposium - WMCAUS, 17–21 June 2019. – Prague, 2019. – P. 1–10. – URL.: https://www.scopus.com 
 4. Мацишина З. А. Писанкарство та його місце в музеях Тернополя / З. А. Мацишина, Н. В. Рублевська // Polish science journal. – Warsaw, 2019.  – P. 2, issue 13.  – P. 6–13.
 5. Мацишина З. Особливості використання традицій декоративно-прикладного мистецтва в школах західноукраїнських земель в період ХІХ-початку ХХ століття / З. Мацишина, С. Вольська, І. Пацалюк // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Kosice, 2019. – Vol. 7, n. 6В. – S. 10–13. 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах