Web of Science ResearcherID: ABG-5108-2020

Macusuna

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики її навчання

  

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Modern church architecture in East Galicia as a search for new forms and national style / B. Cherkes, O. Diachok, S. Myroniuk [et al.] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2020, 1-5 September 2020. – 2020. – Vol. 960, Issue 29. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097993046&origin=resultslist

2019 рік

  1. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дизайн-проектування (графічний дизайн) / уклад. : І. О. Вербіцька, Н. В. Рублевська, З. А. Мацишина. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 21 с.
  2. Методичні рекомендації до виконання практичного завдання з дизайн-проектування (графічний дизайн) / уклад. : І. О. Вербіцька, Н. В. Рублевська, З. А. Мацишина. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 29 с.
  3. Search of authenticity in sacral architecture in the territory of Western Ukraine / B. Cherkes, O. Diachok, S. Volska [et al.] // 4th World multidisciplinary civil engineering-architecture-urban planning symposium - WMCAUS, 17–21 June 2019. – Prague, 2019. – P. 1–10.
  4. Мацишина З. А. Писанкарство та його місце в музеях Тернополя / З. А. Мацишина, Н. В. Рублевська // Polish science journal. – Warsaw, 2019.  – P. 2, issue 13.  – P. 6–13.
  5. Мацишина З. Особливості використання традицій декоративно-прикладного мистецтва в школах західноукраїнських земель в період ХІХ-початку ХХ століття / З. Мацишина, С. Вольська, І. Пацалюк // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Kosice, 2019. – Vol. 7, n. 6В. – S. 10–13. 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах