Web of Science ResearcherID: J-1156-2018

Mayevska

Кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.04 Германські мови

Доцент кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Маєвська Л. І. Синтаксична ізоляція та її функції у німецькомовному дискурсі / Л. І. Маєвська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 16–17.

2020 рік

  1. Маєвська Л. І. Еліпси як маркери мовної економії в німецькомовному дискурсі / Л. І. Маєвська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 36-38.

2019 рік

  1. Маєвська Л. І. Theoretische Grammatik der modernen deutschen Sprache unter dem unterrichtsorientierten Aspekt : навчально-методичний посібник / Л. І. Маєвська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 68 с.
  2. Навчально-методичний посібник з практики німецької мови „Kunst und Kultur“/ уклад. : Л. І. Маєвська, Н. Я. Бияк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 129 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах