Web of Science ResearcherID: I-6846-2018

mohun

Кандидат технічних наук, доцент

В.о. завідувача кафедри фізики і методики її викладання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Мохун С. Фізика. Тестові завдання міжпредметного змісту : навчальний посібник / С. Мохун, О. Федчишин. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 112 с. : іл.
 2. Мохун С. В. Деякі аспекти використання спеціалізованих астрономічних сайтів та програм в умовах дистанційного навчання / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 106-108.
 3. Федчишин О. М. Окремі аспекти реалізації політехнічного навчання у шкільному курсі фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – Вип. 1(27). – С. 94–99.
 4. Лихолат С. Є. Формування природничо-наукової компетентності здобувачів вищої освіти в процесі вивчення курсу «Сучасна космологічна картина світу» / С. Є. Лихолат, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 324–326.
 5. Ліннік І. С. Формування предметної компетентності здобувачів вищої освіти в процесі вивчення курсу «Практикум з астрономії» в умовах змішаного навчання / І. С. Ліннік, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 271–275.
 6. Габрусєв В. Ю. Web-додаток для опрацювання даних лабораторного практикуму з фізики / В. Ю. Габрусєв, С. В. Мохун,П. В. Басістий // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 258–263.
 7. Барняк О. В. Використання комп’ютерних інтерактивних моделей під час навчання фізики / О. В. Барняк, С. В. Мохун  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 243-247.
 8. Федчишин О. М. Проєктний метод навчання як засiб реалізації політехнічної освіти / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 146–149.
 9. Чернецька М. П. Формування предметної компетентності здобувачів вищої освіти в процесі вивчення курсу «Новітні досягнення у фізиці та астрономії» / М. П. Чернецька, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 79–81.
 10. Мохун С. В. Деякі аспекти використання спеціалізованих астрономічних сайтів та програм в умовах дистанційного навчання / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 106–108.

2020 рік

 1. Мохун С. В. Програмний засіб опрацювання даних практикуму з курсу загальної астрономії / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 130132.
 2. Федчишин О. М. Політехнічне навчання у формуванні предметної компетентності учнів на уроках фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 4043.
 3. Мохун С. В. Формування експериментальної компетентності на уроках фізики / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 148152.
 4. Мохун С. В. Формування дослідницької компетентності під час вивчення астрономії (дослідження екзопланет) / С. В. Мохун, П. І. Годун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 168172.
 5. Федчишин О. М. Тестові завдання міжпредметного змісту для формування природничо-наукової компетентності учнів на уроках фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Фізико-математична освіта. – 2020. – Вип. 1(23). – С. 129133. 
 6. Мохун С. В. Деякі аспекти використання комп’ютерних астрономічних програм в освітньому процесі / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві : матеріали міжнародної науково-практична конференція. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – С. 209212.
 7. Mokhun S. Innovative methods of teaching astronomy / S. Mokhun, О. Fedchyshyn // Scientific and technological revolution of the XXI century '2020 : Conference proceedings. – Karlsruhe : Sergeieva&Co, 2020. – № 1 (June 11-12). – P. 7983.
 8. Mokhun S. Innovative methods of teaching astronomy / S. Mokhun, О. Fedchyshyn // Modern engineering and innovative technologies : International periodic scientific journal. – Karlsruhe : Sergeieva&Co, 2020. – Is. 12, p. 4. – P. 1215.
 9. Мохун С. В. Використання віртуальних фізичних моделей в умовах дистанційного навчання / С, В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Тернопіль, 12-13 листопада 2020 р.). – Тернопіль, 2020. – С. 139142.
 10. Гой В. Методи виявлення екзопланет / В. Гой В., С. В. Мохун // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 27-29.
 11. Котляр І.Тестові завдання як засіб контролю та навчання / І. Котляр, С. В. Мохун // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 224-227.

2019 рік

 1. Мохун С. Загальна фізика. Механіка. Збірник задач : навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних вузів / С. Мохун. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 260 с.
 2. Мохун С. Загальна фізика. Молекулярна фізика та термодинаміка. Лабораторний практикум : навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних вузів / С. Мохун. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 95 с.
 3. Федчишин О. М. Дидактичні можливості інтегрованого курсу «природничі науки»у формуванні природничонаукової компететності учнів / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р.). –Тернопіль : Вектор, 2019. –С. 146148.
 4. Мохун С. В. Формування предметної компетентності на уроках астрономії за допомогою сучасних інформаційних технологій / С. В. Мохун, Ю. В. Дрогобицький // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 31–34.
 5. Мохун С. В. Розробка комплексних практичних завдань в контексті інтеграції природничих наук / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р.). –Тернопіль : Вектор, 2019. –С. 151154.
 6. Федчишин О. М. Формування інформаційної культури у процесі підготовки майбутніх учителів фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (5 квітня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 164–167.
 7. Мохун С. В. Елементи ігрофікації як альтернатива класичним методам проведення уроків з астрономії / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (5 квітня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 143–148.
 8. Федчишин О. М. Окремі аспекти використання онлайн-сервісу Learningapps при вивчені фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (7-8 листопада 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 190–191.
 9. Мохун С. В. Перевірка історичних фактів та подій за допомогою сучасних технологій / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (7-8 листопада 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 169–172.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах