Web of Science ResearcherID: І-7413-2018

Macuk

 

Кандидат біологічних наук

Викладач кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Кулич В. В. Роль рослин з алелопатичними властивостями в озелененні міст / В. В. КУлич, О. Б. Мацюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 35-38.
  2. Вплив попередників і фунгіциду Абакус на поширення хвороб та продуктивність жита посівного (Secale cereale L.) в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, С. В. Пида, А. І. Герц [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 104–115.

2019 рік

  1. Мацюк О. Б. Види роду Juglans L. — елемент садово-паркового мистецтва та ландшафтної архітектури / О. Б. Мацюк // Єтнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції : збірник наукових праць. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2019. – Кн. З. – С. 238–241.
  2. Професор університету Святого Володимира Сергій Гаврилович Навашин (1857-1930) (до 160-річчя від дня народження та 120-річчя відкриття Подвійного запліднення у Покритонасінних рослин) / М. М. Барна, Л. С. Барна, Н. В. Герц [та ін.]. // Наукові читання, присвячені 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором Університету святого Володимира С. Г. Навашиним: матеріали наукових читань (м. Тернопіль, 6-8 лют. 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 723.
  3. Цитоембріологічні дослідження на кафедрі ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (до 50-річчя їх заснування) // Наукові читання, присвячені 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором Університету святого Володимира С. Г. Навашиним: матеріали наукових читань (м. Тернопіль, 6-8 лют. 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 45–55.
  4. Репродуктивна біологія полікарпічних видів родин Salicaсеае Mirb., Aceraceae Juss., Juglandaceae A. Rich ех Kunth., Fagaceae Dumort: сучасний стан та перспективи розвитку // Наукові читання, присвячені 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором Університету святого Володимира С. Г. Навашиним: матеріали наукових читань (м. Тернопіль, 6-8 лют. 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 60–75.
  5. Мацюк О. Б. Дослідження жіночого гаметофіта у квіткових рослин (Magnoliophyta) / О. Б. Мацюк // Наукові читання, присвячені 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором Університету святого Володимира С. Г. Навашиним: матеріали наукових читань (м. Тернопіль, 6-8 лют. 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 84–86.
  6. Мрочко Н. В. Флора природно-заповідного фонду Урманського лісництва / Н. В. Мрочко, О. Б. Мацюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 213–217.
  7. Цінцірук М. В. Флора рідкісних рослин НПП "Північне Поділля" (Львівська обл.) / М. В. Цінцірук, О. Б. Мацюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 307–310.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах