Web of Science ResearcherID: I-8207-2018

Medunska

 

Кандидат філологічних наук

Викладач кафедри журналістики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Мединська О. Я. Формування інфомедійної грамотності в процесі професійної підготовки майбутніх журналістів / О. Я. Мединська // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 281–285.

2020 рік

 1. Мединська О. Я. Громадянські медіа в Україні: погляд студентської молоді / О. Я. Мединська, Н. М. Прокопенко, Г. П. Синоруб // Актуальні проблеми медіапростору : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 09 квітня 2020 р.). – Київ : Інститут журналістики, 2020. – С. 156–169.
 2. Мединська О. Я. Медіакомпетентність як складова фахової підготовки майбутніх журналістів / О. Я. Мединська // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 09-10 квітня 2020 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 231–234.
 3. Мединська М. М. Реалізація принципу наступності щодо вивчення живої природи у початковій та основній школі / М. М.Мединська, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — C. 282-285.

2019 рік

 1. Мединська О. Я. Використання інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх журналістів / О. Я. Мединська // Обрії друкарства. – Київ, 2019. – № 1 (7) . – С. 95–104.
 2. Мединська О. Я. Соціальні проблеми в онлайн-виданнях "Українська правда" та "20 хвилин" / О. Я Мединська, М. І. Мединський // Образ. – Суми, 2019. – Вип. 1 (30). – С. 25–34.
 3. Crossmedia as an innovative technology in training the humanities students in higher school / H. P. Synorub, I. M. Nestayko, I. V. Poplavska [et al.] // Information technologies and learning tools. – Kyiv, 2019. – Vol. 70, n. 2. – P. 257–261.
 4. Мединська О. Я. Проблеми державотворення у пресовому дискурсі (за матеріалами газети «день») / О. Я. Мединська // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. – Львів, 2019. – Вип. 46. – С. 92100.
 5. Synorub H. Hate speech in the internet discourse / H. Synorub, O. Medynska // Media poczatku XXI wieku : logistyka i administrowanie w mediach. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2019. – S. 6167.
 6. Development of information culture of students of humanitarian specialities / A. V. Vykhrushch, S. I. Hnatyshyn, A. O. Klymenko [et al.] // Information technologies and learning tools. – Kyiv, 2019. – Vol. 72, n. 4. – P. 152–167.
 7. Мединська О. Я. Соціальні мережі у професійній підготовці майбутніх журналістів / О. Я. Мединська // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 2. – С. 43–45.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах