MoskaljukДоктор історичних наук

Професор

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

 1. Ihnatenko N. Historical and Retrospective Analysis of State Educational Policy in Ukraine (1991-2020) / N. Ihnatenko, M. Moskaliuk, L. Kostiuk // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. – 2022. – Issue 2. – P. 203 –  215. – URL.: https://www.webofscience.com
 2. Ihnatenko N.Historical Education in Discourse of Ukraine State Policy Evolution, End of the 20th – the beginning of the 21st century / N. Ihnatenko, M. Moskaliuk // Eminak. – 2022. – Issue 1. – P. 135-149. – URL.: https://www.scopus.com
 3. Moskaliuk M. Structure and staff of the administrative economic financial department and internal prison of the NKGB-MDB in Ternopil region, in 1944 - 1946 / M. Moskaliuk, R. Pyrozhyshyn // Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk-east european historical bulletin. – Drohobych : Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University, 2022. – Issue 25. – P. 166-180 – URL.: https://www.webofscience.com ;  https://www.scopus.com/

2020 рік

 1. Москалюк М. М. Загальний стан підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності / М. М. Москалюк, Н. В. Москалюк //Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 104-107.
 2. Москалюк М. Ціннісні орієнтації у вихованні та освіті школярів «нової української школи» / М. Москалюк, Н. Москалюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 101-102.
 3. Москалюк М. М. Охорона природи : навч.-метод. посібник для студентів спеціальностей: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини); 014.15 Середня освіта (Природничі науки); 014.06 Середня освіта (Хімія); 202 Карантин і захист рослин / М. М. Москалюк. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 190 с.
 4. Москалюк М. М. Економічна історія України і світу / М. М. Москалюк . – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – 119 с.

2019 рік

 1. Москалюк М. Сільська школа Східної Галичини в умовах нацистської окупації 1941–1944 рр. / М. Москалюк, В. Старка // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія : Історичні науки. – 2019. – Вип. 43. – С. 111–118.
 2. Москалюк М. М. Загальний нарис обробної промисловості України у другій половині XIX – на початку XX ст.: соціально-економічний аспект / М. М. Москалюк, Н. В. Москалюк // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 2 серпня 2019 р.). – Полтава : ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – С. 9–11.
 3. Moskalуuk M. M. Quality of higher education in the context of european integration / M. M. Moskalуuk, N. V. Moskalyuk // Modern views in science : proceedings of XXXXXIII International scientific conference (New York, 17 September 2019). –Morrisville : Lulu Press., 2019. – P. 69–78.
 4. Москалюк М. М. Якість освіти як основа підготовки студентів – майбутніх вчителів / М. М. Москалюк, Н. В. Москалюк // Сучасний рух науки : тези доповідей VIIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Дніпро, 2019. – С. 559–562.
 5. Москалюк М. Борошномельна промисловість українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / М. Москалюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1. – С. 60–66.
 6. Орлик С. Фінансова політика російського та нацистського урядів на окупованій території Східної Галичини в роки Першої та Другої світових воєн: порівняльний аспект / С. Орлик, М. Москалюк // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 43. – C. 119-131.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах