MoskalukN

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 ResearchGate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Москалюк Н. В. Використання інтернет-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін / Н. В. Москалюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 81–84.

2020 рік

 1. Пида С. В. Особливості викладання навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» для спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) / С. В. Пида, Н. В. Москалюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 127–131.
 2. Москалюк М. М. Загальний стан підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності / М. М. Москалюк, Н. В. Москалюк //Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 104-107.
 3. Москалюк М. Ціннісні орієнтації у вихованні та освіті школярів «нової української школи» / М. Москалюк, Н. Москалюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 101-102.
 4. Москалюк Н. В. Особливості дистанційного навчання природничих дисциплін / Н. В. Москалюк, Г. А. Дериш // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22–23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 191–195. 
 5. Москалюк Н. В. Охорона природи : навчально-методичнй посібник для студентів спеціальностей 014.05 "середня освіта" (Біологія та здоров’я людини); 014.15 "середня освіта" (Природничі науки); 014.06 "середня освіта" (Хімія); 202 Карантин і захист рослин / Н. В. Москалюк. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 190 с.
 6. Сенишин В. М. Формування дослідницьких умінь школярів / В. М. Сенишин, Н. В. Москалюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 188-190.
 7. Шестерняк О. О. Особливості екологічного виховання учнів загальноосвітніх шкіл / О. О. Шестерняк, Н. В. Москалюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 219-221.
 8. Сенишин В. М. Формування дослідницьких умінь школярів  / В. М. Сенишин, Н. В. Москалюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 188-190.
 9. Магістерські та курсові роботи: поради та виконання [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів спеціальностей: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.15 Середня освіта (Природничі науки); 014.06 Середня освіта (Хімія); 091 Біологія; 102 Хімія; 202 Карантин і захист рослин. / В. В. Грубінко, С. В. Пида, А. В. Степанюк [et al.]. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 96 с.
 10. Вплив попередників і фунгіциду Абакус на поширення хвороб та продуктивність жита посівного (Secale cereale L.) в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, С. В. Пида, А. І. Герц [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 104–115.

2019 рік

 1. Москалюк М. М. Загальний нарис обробної промисловості України у другій половині XIX – на початку XX ст.: соціально-економічний аспект / М. М. Москалюк, Н. В. Москалюк // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 2 серпня 2019 р.). – Полтава : ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – С. 9–11.
 2. Moskalуuk M. M. Quality of higher education in the context of european integration / M. M. Moskalуuk, N. V. Moskalyuk // Modern views in science : proceedings of XXXXXIII International scientific conference (New York, 17 September 2019). –Morrisville : Lulu Press., 2019. – P. 69–78.
 3. Москалюк М. М. Якість освіти як основа підготовки студентів – майбутніх вчителів / М. М. Москалюк, Н. В. Москалюк // Сучасний рух науки : тези доповідей VIIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Дніпро, 2019. – С. 559–562.
 4. Водоутримуюча здатність листків рослин нуту звичайного (Cicer arietinum L.) за дії регуляторів росту рослин і мікробіологічних препаратів / С. В. Пида, І. П. Григорюк, Ю. В. Хомич, Н. В. Москалюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 249–252.
 5. Москалюк Н. В. Особливості підготовки студентів – майбутніх вчителів природничих дисциплін до професійної діяльності / Н. В. Москалюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2019 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження д.б.н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д.б.н., проф. Яковенка Б. В. (4-5 листопада 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 210–213.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах