Web of Science ResearcherID: I-8525-2018

mohun

Кандидат географічних наук

Доцент

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Мариняк Я. Перспективи цифрової трансформації туристичного сектора економіки України Я. Мариняк, Н. Стецько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 10–20.

2020 рік

  1. Мариняк Я. Основні проблеми формування Подільського туристичного регіону / Я. Мариняк // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 241–251.
  2. Мариняк Я. Діяльність туристичних підприємств Подільського регіону України: стан та виклики / Я. Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 72–84.
  3. Мариняк Я. Олег Іванович Шаблій: горизонтами модерної суспільної географії / Я. Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 21–35.

2019 рік

  1. Мариняк Я. Соціально-економічнийаналіз туристичних підприємств західного регіону України / Я. Мариняк, Н. Стецько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 84-89.
  2. Мариняк Я. О. Суб'єкти туристичної діяльності у Тернопільській області: особливості формування статистичних даних та їх використання й обробка / Я. О. Мариняк // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 149–154.
  3. Мариняк Я. Нестор української географічної науки / Я. Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2019. – № 2 (47). – С. 195–196. – Рец. на кн. : Штойко П. Григорій Величко 1863–1932. Життєво-бібліографічний нарис / Павло Штойко. – Львів : НТШ, 2018. – 320 с.
  4. Мариняк Я. Особливості розвитку туризму в Тернопільській області / Я. Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – № 1 (Вип. 46). – С. 138-147.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах