Web of Science ResearcherID: ADO-8571-2022

mohun

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри іноземних мов

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Левчик І. Ю. Вплив метакогнітивних стратегій на вдосконалення англомовного читання та академічну успішність магістрантів / І. Ю. Левчик, О. І. Мазур, Н. І. Закордонець  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 98–109.

2020 рік

  1. Левчик І. Ю. Self-study english manual based on video resources : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. О. Левчик, О. І. Мазур – Тернопіль : Вектор, 2020. – 74 с.

2019 рік

  1. Fatty acid composition of curd spread with different flax oil content / A. Lialyk, O. Pokotylo, M. Kukhtyn [et al.] // Nova Biotechnologica et Chimica. – 2020. – Vol. 19, Issue 2. – P. 216-222. – URL.: https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах