mohun

 

Кандидат біологічних наук

Асистент кафедри ботаніки та зоології

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Особливості охорони рідкісних видів родини gentianaceae на території України / М. З. Прокоп’як, О. Ю. Майорова, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Академику Л.С. Бергу – 145 лет : Сборник научных статей=Academician Leo Berg – 145 : Collection of Scientific Articles. – Bendery: Eco-TIRAS, 2021. – P. 203-206.
 2. Майорова О. Ю. Оцінка флористичного та фауністичного різноманіття національного природного парку «Дністровський каньйон» (Тернопільська область) / О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як // Сучасні проблеми екології : тези ХVІІ Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю (15 квітня 2021 року, м. Житомир). – Житомир : Житомирська політехніка, 2021. – С. 13–14.
 3. Лікарські рослини родини asteraceae у флорі Голицького ботанічного заказника загальнодержавного значення / М. З. Прокоп’як, В. М. Яворська, О. Ю. Майорова,  Р. Л. Яворівський, М. А. Крижановська // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2021 : збірник тез доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції, (Харків, 29-30 квітня 2021 року). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – С. 66–69.
 4. Динаміка поширення західного кукурудзяного жука на Тернопільщині впродовж 2016-2020 рр. / М. З. Прокоп'як, Л. А. Безменська, Н. М. Пальцан, Г. М. Голіней, О. Ю. Майорова // Карантин і захист рослин. – 2021. – № 2 (265). – С. 3–7.

2020 рік

 1. Майорова О. Ю. Природно-заповідний фонд Тернопільської області: стан, проблеми та шляхи їх вирішення / О. Ю. Майорова, Н. М. Юркевич, М. З. Прокоп’як // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. № 1-2 (79). – C. 73–76.
 2. Фрагментація ДНК сперматозоїдів: причини, механізм, вплив на настання та виношування вагітності / С. В. Хміль О. Ю. Майорова, Л. М. Маланчук [та ін.] // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль : ТНМУ «Укрмедкнига» 2020. – № 2. – С. 173–178.
 3. Низький овуляторний резерв: причини виникнення, питання та відповіді / С. В. Хміль, О. В. Денефіль, Н. Ю. Терлецька, О. Ю. Майорова // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль : ТНМУ «Укрмедкнига» 2020. – № 2. – С. 167–172.
 4. Майорова О. Ю. Природно-заповідний фонд Тернопільської області: стан, проблеми та шляхи їх вирішення / О. Ю. Майорова, Н. М. Юркевич, М. З. Прокоп’як // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. –  № 1-2 (79). – C. 73–76.
 5. Вміст флавоноїдів і кcантонів у калюсних культурах рослин видів роду Gentiana L. за вирощування у рідкому живильному середовищі на поролонових підкладках / Л. Р. Грицак, В. М. Мельник, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 39–50.
 6. Фітоценотична приуроченість та консортивні зв’язки видів роду Gentiana L. в Українських Карпатах / Л. Р. Грицак, О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як, Н. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 91–98.

2019 рік

 1. Збереження біорізноманіття рідкісних видів роду Gentiana L. у природі та культурі in vitro: еколого-фізіологічний і молекулярно-генетичний підходи / О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 жовтня 2019 р, м. Хмельницьк). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 216-217.
 2. Хміль С. В. Причини чоловічого безпліддя: питання та відповіді / С. В. Хміль, О. Ю. Майорова, І. В. Дудчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль : ТНМУ «Укрмедкнига» 2019. – № 2. – С. 91–97.
 3. Хміль С. В. Вплив екологічних факторів на якісні та кількісні параметри еякуляту чоловіків (літературний огляд) / С. В. Хміль, О. Ю. Майорова, І. В. Дудчук // Вісник Вінницького національного медичного університету. – Вінниця : Вінницький нац. мед.ун-т ім. М. І. Пирогова, 2019. – Т. 23, n. 3. – С. 530–534.
 4. Вміст фотосинтетичних пігментів у рослинах роду Carlina L. у природі та культурі in vitro / Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак, М. 3. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, H. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – № 4 (78). – C. 16–23.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах