mohun

Асистент кафедри інформатики та методики її навчання

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Скасків Г. М. Ігрові технології як рушій формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики / Г. М. Скасків, Н. Б. Маланюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 142-144.
  2. Романишина О. Я. Особливості використання новітніх засобів комп’ютерного 3D проектування в професійній діяльності фахівця з дизайну / О. Я. Романишина, Н. Б. Маланюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 149–151.

2019 рік

  1. Гапонова О. Ю. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учителів початкових класів / О. Ю. Гапонова, Н. Б. Маланюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 104–107.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах