Web of Science ResearcherID:  I-7441-2018

macukV

 

Кандидат педагогічних наук, доцент

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Мацюк О. Б. Особливості викладання дисципліни «Основи агрохімії» при підготовці учителів хімії / О. Б. Мацюк, С. В. Пида // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 128–130.
 2. Мацюк В. М. Сучасні цифрові технології як засіб реалізації навчальних проєктів у закладах середньої освіти в контексті методичної підготовки майбутніх учителів фізики / В. М. Мацюк, Крижановський С. Ю. // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 54–57.
 3. Matsyuk V. Principle of conformity in the study of modern physical theories / V. Matsyuk, I. Lashkevych // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 16–17.
 4. Мацюк В. М. Роль педагогічної практики у формуванні професійних компетенцій майбутніх учителів фізики / В. М. Мацюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 53–56.

2020 рік

 1. Мацюк В. М. Використання методу аналогій для формування предметної компетентності в шкільному курсі фізики / В. М. Мацюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 152–154.
 2. Lashkevych I. METHODOLOGICAL ASPECTS OF MODERN PHYSICS / Lashkevych I., Matsyuk V. // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 20–21.
 3. Мацюк В. М. Використання методу проектів в умовах дистанційного навчання фізики / В. М. Мацюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 57–58.
 4. Мацюк В. М. Розвиток теоретичних основ дидактики фізики та інноваційні процеси на початку становлення незалежності України (1991-1995 рр.) / В. М. Мацюк // Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Біла церква : Авторитет, 2020. – С. 213–215.
 5. Мацюк В. М. Реалізація сучасних науково-методичних підходів у збірниках задач з фізики для учнів гімназії / В. М. Мацюк // Проблеми сучасного підручника : збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції (28 – 29 травня 2020 р.). – Київ : Педагогічна думка, 2020. – С.114–116.
 6. Мацюк В. М. Роль особистості Євгенія Васильовича Коршака у розвитку методики навчання фізики / В. М. Мацюк // Освіта та наука: пам’ятаючи про минуле, творимо майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2020. – С.159–162.
 7. Мацюк В. М. Особливості проведення експериментальних досліджень у фізиці / В. М. Мацюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль, 2020. –  С. 78–81.
 8. Мацюк В. М. Особливості застосування андрагогічного підходу у підготовці вчителів фізики / В. М. Мацюк // Сучасні реалії та перспективи розвитку освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 9 жовтня 2020 р). – Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2020. – С. 45–46.

2019 рік

 1. Мацюк В. Міжпредметні зв'язки фізики як засіб формування наукового світогляду учнів / В. Мацюк // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2019. – № 4. – С. 13–18.
 2. Мацюк В. М. Роль фундаментальних теорій у фаховій підготовці вчителів фізики / В. М. Мацюк, І. Лашкевич // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 23-25.
 3. Мацюк В. М. Використанням мови Modelica у фізичному моделюванні / В. М. Мацюк, С. Ю. Крижановський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 136–138.
 4. Мацюк В. М. Інноваційна діяльність як показник професійної компетентності вчителя фізики / В. М. Мацюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 43–45.
 5. Korsun I. V. Contribution of Ukrainian scientists to the development of technology / I. V. Korsun, B. B. Buyak, V. M. Matsyuk // Science and Innovation. – 2019. – Vol. 15(6). – P. 94–102. URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079601298&origin=resultslist

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах