Web of Science ResearcherID: I-8330-2018

mashtaler

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Викладач кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Using dance exercises at physical training lessons in the 5-th forms as a mean of versatile development of pupils / V. Naumchuk, I. Mashtaler, O. Sopotnytska, S. Gumenyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 5. – P. 83-90.
  2. Машалер І. Удосконалення фізичної підготовленості п’ятикласників на уроках фізичної культури засобами танцювальних вправ / І. Машталер, О. Сопотницька // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. – Вип. 28, т. 2. – С. 270-277.
  3. Машталер І. Формування естетичного компонента різнобічного розвитку учнів 5 класу в процесі фізичного виховання / І. Машталер // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 1. – С. 162-168.
  4. Assessment of Student’s Competence in Physical Education: Approaches and Methodology / I. Pavlova, P. Petrytsa, A. Andres [et al.] // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. — 2020. — Vol. 12, Issue 4. — P. 338356.

2019 рік

  1. Оліяр М. Планування навчально-тренувального процесу з футболу дітей старшого дошкільного віку / М. Оліяр, І. Машталер // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 105–111.
  2. Наумчук В. Особливості навчання руховим діям в ігрових видах спорту / В. Наумчук, І. Машталер // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 44–49.
  3. Машталер І. Аеробіка як засіб мотивації учнів до навчальної діяльності у процесі фізичного виховання / І. Машталер, В. Наумчук // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 98–102.
  4. Сапрун С. Т. Удосконалення техніко-тактичної підготовленості учнів ДЮСШ та ДЮФК / С. Т. Сапрун, П. І. Ладика, І. І. Машталер // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 9 (117) 19. – С. 75-78.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах