Web of Science ResearcherID: J-1043-2018

Mishthuk

Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Сорока О. Навчальні завдання як засіб формування дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення біології в основній школі / О. Сорока, Н. Міщук  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 111–113.
 2. Бабій М. І. Використання QR-кодів у навчанні учнів біології / М. І. Бабій, Н. Й. Міщук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 103–105.

2020 рік

 1. Міщук Н. Й. Використання сучасних методів візуалізації у підготовці майбутнього вчителя біології / Н. Й. Міщук, Н. М. Дробик // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 89-92.
 2. Міщук Н. Й. Формування медіакомпетентності у процесі професійнометодичної підготовки майбутнього вчителя біології / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С.66-38.
 3. Андрушко А. А. Особистісний підхід як методологічна основа навчання біології у загальноосвітній школі /А. А. Андрушко, Н. Й. Міщук // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 164-167.
 4. Попик І. В. Реалізація завдань медіаосвіти у процесі вивчення біології в загальноосвітній школі / І. В. Попик, Н. Й. Міщук // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 203-205.
 5. Implementation of sustainable development ideas into the content of natural science teachers professional training / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk, L. Barna // Education for achieving Sustainable Development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. – Monograph 35. – P. 107–121. – URL : http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/ec320671fb5c9de726256c850d03f8b7.pdf
 6. Степанюк А. Паритетна взаємодія учасників освітнього процесу як умова створення недискримінаційного еґалітарно-освітнього середовища / А. Степанюк, Г. Жирська, Н. Міщук // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 258-260.
 7. Андрушко А. А. Науково-дослідницька діяльність як невід’ємна складова особистісноорієнтованого навчання біології в загальноосвітній школи / А. А. Андрушко, Н. Й. Міщук // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С 96-97.
 8. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 1 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 896 с.
 9. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 976 с.
 10. Усі домашні завдання. 9 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 912 с.
 11. Проблеми підготовки майбутніх учителів природничих наук у закладах вищої освіти / А. В. Степанюк, Н. М. Дробик, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару (дистанційна форма проведення), м. Умань, 13 листопада 2020 р. – Умань, 2020. – С. 74–77.
 12. Попик І. В. Методичні аспекти використання знаково-символічного моделювання у навчальному процесі з біології / І. В. Попик, Т. А. Савчук, Н. Й. Міщук // Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – C. 265-267.
 13. Дуб Ю. Л. Дидактичний матеріал в системі засобів навчання шкільного курсу біології / Ю. Л. Дуб, О. І. Зух, Н. Й. Міщук // Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – C. 262–265.
 14. Невінська А. І. Можливості використання Flash-технологій на уроках біології / А. І. Невінська, Н. Й. Міщук, Г. В. Саска // Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – C. 255–258.
 15. Руда К. Ю. Проблема шкільного підручника в теорії навчання біології / К. Ю. Руда, Н. Й. Міщук // Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – C. 258–261.
 16. Степанюк А. В. Организация партнерского сотрудничества в системе «педвуз – школа» в условиях реформирования образования в Украине / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирская, Н. И. Мищук, Н. М. Дробык // Проблемы и новые ориентиры интеграции педагогического вуза и школы в совершенствовании качества образования : материалы Международной научно-практической конференции Алтынсаринские чтения (г. Костанай, Республика Казахстан). – Костанай, 2020. – С. 510–514.
 17. Metallothioneins contribution to the response of bivalve mollusk to xenobiotics / V.V. Khoma, L. L. Gnatyshyna, V. V. Martyniuk [et al.] // Ukrainian Biochemical Journal. – 2020. – Vol. 92, Issue 5. – P. 87–96. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096383648&origin=resultslist

2019 рік

 1. Желізняк Н. Р. Винахідницькі задачі з біології як засіб формування критичного мислення школярів / Н. Р. Желізняк, Н. Й. Міщук // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль . – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 112–116.
 2. Музика І. І. Теоретичні засади використання знаково-символічного моделювання у навчальному процесі з біології / І. І. Музика, Н. Й. Міщук // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 217–220.
 3. Макара Н. В. Формування індивідуального освітнього маршруту учня у процесі вивчення біології у 6 класі / Н. В. Макара, Н. Й. Міщук // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 188–191.
 4. Міщук Н. Й. До проблеми формування професійно-методичної компетентності майбутніх учителів біології / Н. Й. Міщук, Н. М. Дробик, Г. В. Саска // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 64-65.
 5. Stepanyuk A. V. Implementation of the «Learning Through Research» principle at Ukrainian secondary schools: Experience and prospects / A. V. Stepanyuk, N. Y. Mishchuk, H. Ya. Zhyrska [et al.] // Revista ESPACIOS. – France, 2019. – Vol. 40, n. 19. – P. 20.
 6. Stepanyuk A. The use of blended learning in the formation of professional-methodological competence of future natural sciences teachers / A. Stepanyuk, H.  Zhyrska, N. Mishchuk // Modern Technologies in the Education System : monograph 26. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. – Katowicach : Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna, 2019.  – P. 313-332. 
 7. Biochemical responses of freshwater mussel Unio tumidus to titanium oxide nanoparticles, Bisphenol A, and their combination / L. Gnatyshyna, H. Falfushynska, O. Horyn [et al.] // Ecotoxicology. – 2019. – Vol. 28, n. 8. – С. 923–937.
 8. Toxic environment diminishes the oxidative stress response in the bivalve mollusks / L. Gnatyshyna, V. Khoma, N. Mishchuk [et al.] // 6th Ukrainian Congress for Cell Biology with international representation : proceedings (Yaremche, Ukraine, June 18-21, 2019). – Yaremche : Rostyslav Panchuk, 2019. – P. 33.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах