Web of Science ResearcherID: I-7812-2018

Morska

 

Кандидат філософських наук

Доцент кафедри філософії та суспільних наук

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Морська Н. Л. Використання інформаційних технологій у процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін / Н. Л. Морська // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 103–105.
  2. Морська Н. Л. Вага цiнноcті права для людини і суспільства постмодерної доби / Н. Л. Морська // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 46–48.

2020 рік

  1. Морська Н. Л. Онлайн 24/7: межі приватності / Н. Л. Морська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 84-86.
  2. Морська Н. Л. Правове виховання в сучасній українській школі: специфіка реалізації / Н. Л. Морська // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 35-37.
  3. Морська Н. Цінність прав людини в епоху сучасної цивілізаційної кризи / Н. Морська // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 26-29.
  4. Analogy of tasks of traditional and interactive approaches to students' education in higher education institutions / Y. Okopna, N. Morska, O. Stakhova [et al.] // Systematic Reviews in Pharmacy. – 2020. – Vol. 11, Issue 8. – P. 287–289. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85091235509&origin=AuthorNamesList&txGid=33a0d65c30aca05dbcbee8c3be0993d6
  5. Морська Н. Л. Освіта у сфері прав людини як вагомий чинник розвитку національної правової культури / Н. Л. Морська // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 66–70.

2019 рік

  1. Морська Н. Л. Педагогічні ідеї В. Сухомлинського як методологічні засади освітніх інновацій / Н. Л. Морська // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р.). –  Тернопіль : Тайп, 2019. –  Ч. 2. – С. 69–71.
  2. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт зі спеціальності 033 Філософія (аналітика суспільних процесів) / уклад. : Г. А. Поперечна, Н. Л. Морська. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 40 с.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах