milain

 
Асистент кафедри математики та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Мілян Р. С. Аналіз результатів закордонних досліджень щодо формування логічної компетентності учнів у процесі навчання математики / Р. С. Мілян // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2020. – Vol. VIII (95), issue 239 (November). – P. 33–36.
  2. Мілян Р. С. Формування логічного складника математичної компетентності учнів в умовах дистанційного навчання / Р. С. Мілян // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 136–138.

2019 рік

  1. Мілян Р. С. GeoGebra як засіб формування логічної складової математичної компетентності учнів / Р. С. Мілян // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 141–143.

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах