Web of Science ResearcherID: I-7621-2018

Novicka

Kандидат географічних наук

Асистент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Янковська Л. Особливості поводження з твердими побутовими відходами в сільській місцевості (на матеріалах Байковецької ОТГ Тернопільської області) / Л. Янковська, С. Новицька, А. Цідило // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1 . – С. 24–32.

2020 рік

 1. Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials) / L. P. Tsaryk, L. V. Yankovs’ka, P. L. Tsaryk [et al. ] // Journal of geology, geography and geoecology. – 2020. – Vol. 29, issue 1. – P. 196-205.
 2. Новицька  С.  Формування ставлення особистості до навколишнього середовища як основа організації екологічної освіти / С. Новицька, Л. Янковська // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 358–364.
 3. Янковська Л. Проблеми та перспективи поводження з твердими побутовими відходами в Тернопільській області / Л. Янковська, С. Новицька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 1 (48). – С. 156–162.
 4. Новицька С. Оптимізація ландшафтно-екологічної організації території (на матеріалах Зборівської ОТГ Зборівського району Тернопільської області) / С. Новицька, Л. Янковська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 174–184.
 5. Новицька С. Р. Ресурсне забезпечення туристичних маршрутів перспективного регіонального ландшафтного парку “Малополіський” / С. Р. Новицька // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 58–65.
 6. Янковська Л. Теоретичні засади еколого-географічного районування території обласного рівня / Л. Янковська, С. Новицька // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, присвяченої 20-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна, м. Львів, 1-3 жовтня 2020 р.). – Львів : Простір-М, 2020. – С.54–57.

2019 рік

 1.  Янковська Л. В. Антропогенна трансформація геосистем Тернопільської області / Л. В. Янковська, С. Р. Новицька, Н. Б. Таранова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – 2019. – № 1. – С. 225–232.
 2.  Янковська Л. В. Підходи до вдосконалення загальношкільної екологічної освіти та виховання / Л. В. Янковська, С. Р. Новицька // Ecological education and ecological culture of the population : materials of the VII international scientific conference on February 25-26, 2019. – Prague, 2019. – С. 38–40.
 3. Царик П. Л. Національний природний парк "Дністровський каньйон" у системі заповідного і рекреаційного природокористування / П. Л. Царик, Л. П. Царик, С. Р. Новицька // Science progress in European countries : new concepts and modern solutions : the 5-th Internationale conferences ( February 28, 2019). – Germany, 2019. – P. 805–817.
 4. Царик Л. П. Вікові особливості формування екологічної компетентності школярів / Л. П. Царик, С. Р. Новицька, Л. В. Янковська // Science and society : proceeding of the 9th International conference on February 1, 2019. – Hamilton, 2019. – P. 887-895.
 5. Новицька С. Р. Конструктивно-географічна оцінка природних рекреаційних ресурсів, їх просторова організація та оптимізація використання (на матеріалах Тернопільської області) : монографія. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2019. – 271 с.
 6. Новицька С. Р. Біотичні рекреаційні ресурси Тернопільської області / С. Р. Новицька, Л. В. Янковська // Екологічна безпека об’єктів туристично-рекреаційного комплексу : І Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 5-6 грудня 2019 р.).  Львів, 2019.
 7. Новицька С. Підходи до оптимізації ландшафтно-екологічної організації території ( на матеріалах Колодненської об’єднаної територіальної громади Збаразького району Тернопільської області) / С. Новицька, Л. Янковська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 130–138.
 8. Новицька C. P. Біоетичні та еколого-етичні проблеми сучасності / C. P. Новицька, Л. В. Янковська // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 79–84.
 9. Новицька C. Передумови розвитку рекреаційної діяльності в межах перспективного регіонального ландшафтного парку "Бережанське Опілля" / С. Новицька, Л. Янковська // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Slovakia ; Košice : Academic society of Michal Baludansky, 2019. – Vol. 7, № 6B. – P. 32–38.
 10. Новицька C. Екологічні стежки перспективного регіонального ландшафтного парку "Подільсь Надзбруччя" / С. Новицька // Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоеколо та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ «Моделювання еколого-географічних систем». – Тернопіль, 2019. – С. 39–46.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах