Web of Science ResearcherID: І-7563-2018

/Naumtcuk

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

Scopus

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. Development of Creative Thinking of Secondary School Pupils at Physical Cultural Lessons in Ukraine: Realities and Perspectives / I. Omelyanenko, V. Naumchuk, A. Stepanyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 6. – P. 140-148.
 2. Using dance exercises at physical training lessons in the 5-th forms as a mean of versatile development of pupils / V. Naumchuk, I. Mashtaler, O. Sopotnytska, S. Gumenyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 5. – P. 83-90.
 3. Наумчук В. Гра як міждисциплінарний феномен науки (філософський аспект) / В. Наумчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. –  2020. – № 1(49). – С. 36–43.
 4.  Psychomotor development of the middle school age children with hearing impairment in the process of physical education / V. Naumchuk, M. Oliiar, S. Gumenyuk, V. Vykhrushch [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 9-20.
 5. Formation of complex system of educational and training tasks in physical education of 13-14 years old schoolchildren / V. Naumchuk, L. Mosiychuk, S. Gumenyuk, S. Saprun [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 26-40.
 6. Наумчук В. Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін / В. Наумчук. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – 20 с.
 7. Наумчук В. М. Теоретико-методичні основи навчання спортивним іграм : навчально-методичний посібник / В. М. Наумчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 124 с
 8. Coordination skills development of mogul skiers at the initial and preliminary stages of basic training / V. Naumchuk, N. Grabyk, I. Omelyanenko // International journal of applied exercise physiology. – EESA, 2020. – Vol.9, n. 9. – P. 105–113.
 9. Assessment of Student’s Competence in Physical Education: Approaches and Methodology / I. Pavlova, P. Petrytsa, A. Andres [et al.] // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. – 2020. – Vol. 12, Issue 4. – P. 338356.
 10. Naumchuk V. Formation of readiness of future teachers of physical education for animation activity in secondary schools of Ukraine / V. Naumchuk, A. Sydoruk, N. Makovetska // International Journal of Human Movement and Sports Sciences. – 2020. – Vol. 8, Issue 6. – P. 403412. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098943548&origin=resultslist

2019 рік

 1. Наумчук В. І. Українська мова та читання. Підручник для 2 класу закладів загальної середньї освіти. У 2 ч. Ч. 1. / В. І. Наумчук, М. М. Наумчук, Н. Я. Коник – Тернопіль : Астон, 2019. – 144 с.
 2. Наумчук В. І. Українська мова та читання. Підручник для 2 класу закладів загальної середньї освіти. У 2 ч. Ч. 2. / В. І. Наумчук, М. М. Наумчук, Н. Я. Коник – Тернопіль : Астон, 2019. – 144 с.
 3. Naumchuk V. I. Retrospective analysis of the development of the game phenomenon (from antiques to the twentieth century) / V. I. Naumchuk // International journal of applied exercise physiology. – 2019. – Vol. 8, n. 3. – P. 159–173.
 4. Naumchuk V. I. Characterization of the four-stage structure of the process of learning motor actions in sports games / V. I. Naumchuk // International journal of human movement and sports sciences. – 2019. – Vol. 7, n. 4. – P. 81–88.
 5. Naumchuk V. I. Model of professional training of future teachers of physical culture in the process of self-working in sports games / V. I. Naumchuk // International journal of applied exercise physiology. – 2019. – Vol. 8, n. 3.1. – P. 35–41.
 6. Наумчук В. І. Гра як міждисциплінарний феномен науки (Філософський аспект) / В. І . Наумчук // Історія фізичної культури і спорту народів Європи : збірник тез доповідей III Міжнародного наукового конгресу істориків фізичної культури (10–12 вересня 2019 р.).  Луцьк, 2019. – C. 19–20.
 7. Animacja w nauce jazdy konnej / T. Skaliy, J. Karska, W. Naumczuk [et al.] // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 118-125.
 8. Наумчку В. Особливості навчання руховим діям в ігрових видах спорту / В. Наумчук, І. Машталер // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 44-49.
 9. Наумчку В. Аеробіка як засіб мотивації учнів до навчальної діяльності у процесі фізичного виховання / В. Наумчук, І. Машталер // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 98-102.
 10. Наумчук В. І. Зошит з української мови та читання. 2 клас. Ч. 1. / В. І. Наумчук, М. М. Наумчук – Тернопіль : Астон, 2019. – 64 с.
 11. Наумчук В. І. Зошит з української мови та читання. 2 клас. Ч. 2. / В. І. Наумчук, М. М. Наумчук – Тернопіль : Астон, 2019. – 72 с.
 12. Наумчук В. І. Зошит для письма та розвитку мовлення у післябуквений період. 1 клас / В. І. Наумчук, М. М. Наумчук – Тернопіль : Астон, 2019. – 64 с.
 13. Наумчук В. І. Зошит з розвитку зв’язного мовлення. 2 клас. / В. І. Наумчук, М. М. Наумчук – Тернопіль: Астон, 2019. – 72 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах