Web of Science ResearcherID:  I-7401-2018

NestauloКандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Нестайко І. М. Культура школи в системі польської інклюзивної освіти / І. М. Нестайко // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 127–131.
  2. Педагогічна практика : методичні рекомендації з питань організації і проведення / уклад. : Г. М. Мешко, З. І. Удич, І. М. Нестайко, Г. М. Груць. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 112 с.

2020 рік

  1. Нестайко І. М. Kompetencje nauczyciela współczesnej szkoły / Нестайко І. М. // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 37-40.
  2. Nestajko I. Kompetencje menedżera oświaty (polskie doświadczenie) / I. Nestajko // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 276-294.

2019 рік

  1. Nestaiko I. M. Zawodowo-pedagogiczne przygotowanie przyszłych nauczycieli w RP Polsce w kontekście eurointegracyjnej polityki oświatowej: teoretyczne aspekty i doświadczenie / I. M. Nestaiko // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євро інтеграційних процесів: матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м.Тернопіль).  – Тернопіль : КРОК, 2019. – С. 90–94.
  2. Yordan H. Modern Ukrainian media market / H. Yordan, I. Nestaiko, K. Yordan // Media poczatku XXI wieku : logistyka i administrowanie w mediach. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2019. – S. 143–153.
  3. Crossmedia as an innovative technology in training the humanities students in higher school / H. P. Synorub, I. M. Nestayko, I. V. Poplavska [et al.] // Information technologies and learning tools. – Kyiv, 2019. – Vol. 70, n. 2. – P. 257–261.
  4. Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної та науково-педагогічної практик для магістрів спеціальностей 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та 022 «Дизайн» / уклад. : І. І. Пацалюк, І. С. Тютюнник, І. М. Нестайко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 52 c.
  5. Нестайко І. Види насилля в сім'ї та механізми його подолання в польському суспільстві / І. Нестайко // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей. – 2014. – С. 110–113.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах