Персональні веб–ресурси:

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Головацька Ю. Б. Концепції локалізації відеоігор / Ю. Б. Головацька, Ю. І. Новосад // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 217-220.
  2. Новосад Ю. І. Практика усного та писемного перекладу: навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов спеціальності 035.041 Філологія. – Тернопіль: [б. в.], 2021.– 73 с.

2019 рік

  1. Практичний курс основної іноземної мови: завдання для самостійної роботи : навчально-методичний посібник для магістрантів заочної форми навчання факультету іноземних мов / уклад.: Ю. І. Новосад, Г. В. Чумак. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 57 с.
  2. Новосад Ю. І. Міжкультурна комунікація і переклад / Ю. І. Новосад, В. В. Панченко // Розвиток сучасної науки : теорія, практика, інновації : XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція : тези доnовідей ( м. Дніnро, 29 березня 2019 р.). – Дніпро : НОК, 2019. – Ч. 2. – С. 35–38.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах