Web of Science ResearcherID:GPM-3444-2022

Naluvauko

 

Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови та славістики

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID 

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Наливайко М. Онімна лексика в поетичній мові Тараса Шевченка / М. Я. Наливайко // Геній Шевченка: особистість, творчість, доля: матеріали Міжнародної наукової конференції (20 березня 2024 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – С. 110-112

2023 рік

 1. Котис С. Антропоніми казки «Дідусь Апчих та його друзі» Олександра Вільчинського / С. Котис ; наук. кер. М. Наливайко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 197-198
 2. Коваль А. Ергоніми м. Дубно як елемент реклами / А. Коваль ; наук. кер. М. Я. Наливайко // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 64-68
 3. Ліщенко А. Онімний простір в романах О. Вільчинського «Неврахована жертва», «Суто літературне вбивство» / А. Ліщенко ; наук. кер. М. Наливайко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 199-202
 4. Берестецька М. Перейменування вулиць у Тернополі / М. Берестецька ; наук. кер. М. Наливайко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 65-66
 5. Перчишин А. Суржик як порушення мовних норм / А. Перчишин ; наук. кер. М. Наливайко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 66-67

2022 рік

 1. Наливайко М. Я. Діалектологічна практика : навчально-методичний посібник / М. Я. Наливайко. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 116 с.
 2. Наливайко М. Я. З історії вивчення неофіційних іменувань / М. Я. Наливайко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки : науковий журнал. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2022. – Вип. 3 (98). –С. 159-170. DOI : 10.35433/philology.3 (98).2022.159-170
 3. The functioning of terminology in academic and scientific textS / O. Stepanenko, N. Mushyrovska, M. Nalyvaiko [et al.] // Ad alta-journal of interdisciplinary research. – 2022. – Vol. 12, Issue 2. – P. 191–197. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000830963300033

2021 рік

 1.  Єдність у різноманітности. Лемки : навчально-методичний посібник / Г. Гримашевич, Н. Лісняк, М. Гнатюк [та ін.]. – Житомир : [б.в.], 2021. – 160 с.
 2. Наливайко М. Я. Концепція практикуму для занять з української діалектології / М. Я. Наливайко // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 276–286.
 3. Наливайко М. Я. Роль діалектологічної практики у підготовці вчителя-словесника / М. Я. Наливайко // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 31-32.

2020 рік

 1. Наливайко М. Я. Прізвисько як об’єкт наукового опису / М. Я. Наливайко // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 212–214.

2019 рік

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]