I-7618-2018

Althaym

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри географії України і туризму

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
 

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах