Web of Science ResearcherID: I-7618-2018

Althaym

 

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри географії України і туризму

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Альтгайм Л. Б. Заставецька Леся Богданівна / Л. Б. Альтгайм // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2024.

2023 рік

 1. Альтгайм Л. Б. Використання топонімів Західного і Південного Поділля в екскурсійній діяльності (Тернопільська область) / Л. Б. Альтгайм // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць, присвячений 140-річчю географії у Львівському університеті. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2023. – Вип. 1 (15). – С. 172–190. DOI : 10.30970/GPC.2023.1.3954
 2. Альтгайм Л. Б. Замки Галичини – найпривабливіші екскурсійні об'єкти в умовах воєнного стану / Л. Б. Альтгайм // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 224-228
 3. Альтгайм Л. Значення паломницьких екскурсій для туристичної діяльності в умовах війни / Л. Альтгайм // Альтернативний туризм : матеріали II Міжнародного науково-практичного семінару (21 вересня 2023 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК ім. І. Боберського, 2023. – С. 53-56
 4. Альтгайм Л. Б. Значення рекреаційно-туристичного потенціалу Тернопільської області у організації екскурсійних послуг / Л. Б. Альтгайм // Географія та туризм : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (28 лютого - 1 березня 2023 р., м. Харків). – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 584-592
 5. Альтгайм Л. Б. Значення розробки і впровадження нових реабілітаційних програм закладами рекреації для психологічного відновлення у воєнний і післявоєнний час / Л. Б. Альтгайм // Туризм: наука, освіта, практика - 2023 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне, 20 квітня 2023 р.). – Рівне, 2023. – С. 177-188
 6. Альтгайм Л. Б. Історичні та економічні передумови формування екскурсійного потенціалу міста Вараш Рівненської області / Л. Б. Альтгайм, О. М. Озеруга // Наукове сьогодення: перспективи розвитку регіональної науки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 17 листопада 2023 р.). – Запоріжжя ; Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2023. – С. 157-161
 7. Альтгайм Л. Костел Святої Анни у місті Полонне як місце пам’яті жертв НКВС часів Другої світової війни на мапі України / Л. Альтгайм, Х. Щербіна // Сакральне та туризм : матеріали міжнародньої науково-практичної конференції (Київ, 28 квітня 2023 р.). – Київ : ТОВ «Геопринт», 2023. – С. 308-310
 8. Альтгайм Л. Б. Особливості формування і популярні напрямки екскурсійних маршрутів із м. Тернопіль в умовах війни та тенденції їх розвитку / Л. Б. Альтгайм // Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни : збірник праць Міжнародного науково- практичного форуму (м. Львів, 19‒21 квітня 2023 р.) – Львів : Камула, 2023. – С. 131-139
 9. Альтгайм Л. Б. Передумови та особливості діяльності санаторно-курортних закладів Івано-Франківської області / Л. Б. Альтгайм, В. І. Падух // Наукове сьогодення: перспективи розвитку регіональної науки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 17 листопада 2023 р.). – Запоріжжя ; Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2023. – С. 161-165
 10. Альтгайм Л. Б. Поєднання організації екскурсійних послуг і культурно-пізнавального туризму при формуванні національного туристичного продукту / Л. Б. Альтгайм // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ 6-7 квітня 2023 р.). – Київ : КНУКіМ, 2023. – С. 92-95
 11. Альтгайм Л. Репрезентація екскурсійних об'єктів через призму видатних постатей у м. Тернополі та області / Л. Альтгайм, Н. Стецько // Охорона культурної спадщини як невід’ємний елемент розвитку туризму на Тернопільщині : матеріали науково-практичної конференції (м. Збараж, 31 травня 2023 р.). – Збараж : Національний заповідник «Замки Тернопілля», 2023. – С. 3-8
 12. Альтгайм Л. Б. Роль екскурсійних послуг та туристично-краєзнавчих досліджень у практичній реалізації національно-патріотичного виховання молодого покоління / Л. Б. Альтгайм // Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Тернопіль, Україна, 03 березня 2023 року). – Тернопіль : ТОКІППО, 2023. – С. 27-31
 13. Альтгайм Л. Туризм та екскурсії доступні кожному (на прикладі державного історико-архітектурного заповідника міста Острога) / Л. Альтгайм, Х. Щербіна // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 134-137
 14. Zastavetska L. DEMOGRAPHIC AGING TRENDS IN EU COUNTRIES AND UKRAINE / L. Zastavetska, T. Zastavetskyi, L. Althaim [et al.] // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2023. – № 6. – С. 57-63. DOI : https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-324-6-8
 15. COMPARATIVE DESCRIPTION OF THE CONTENT AND STRUCTURE OF SCHOOL GEOGRAPHY EDUCATION IN POLAND AND UKRAINE / L. Zastavetska, T. Zastavetskyi,  L. Althaim [ et al.] // Edukacja i społeczeństwo VIІІ : Zbiór prac naukowych. – Katowice : Akademia Śląska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2023. – S. 36-42.
 16. Althaim L. IMPACT OF WAR ON AGRICULTURAL LANDSCAPES OF UKRAINE / L. Althaim // 5. INTERNATIONAL HARRAN CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH (December 8-10, 2023 Şanlıurfa, TÜRKİYE). – New York : Liberty Academic Publishers, 2023. – S. 697-698

2022 рік

 1. Альтгайм Л. Б. Використання BigBlueButton під час дистанційного навчання на спеціальності 242 туризм /  Л. Б. Альтгайм // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 45–48.
 2. Альтгайм Л. Вплив російсько-української війни на відвідуваність екскурсійних об'єктів історико- культурної спадщини роду Острозьких (на прикладі діяльності туристичної Агенції “Вояж.ua”) / Л. Альтгайм, Х. Щербіна // Війна та туризм: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 11 листопада 2022 р.) – Київ : ТОВ «Геопринт», 2022. – С. 98 - 101.
 3. Альтгайм Л. Екологічний аспект на природознавчих екскурсіях / Л. Альтгайм // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 186–191.
 4. Althaim L. Екскурсійні об'єкти міста Тернопіль як основа формування екскурсійних послуг / L. Althaim // Abstract book 7th international zeugma conference on scientific researches (January 21-23, 2022 Gaziantep, Turkey). – Turkey, 2022. – P. 469–471.
 5. Альтгайм Л. Екскурсійні маршрути для людей із особливими потребами: теоретико-методологічні основи їх формування /  Л. Альтгайм // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 76–78.
 6. Альтгайм Л. Екскурсійні об'єкти міста Мелітополь до війни та перспективи їх використання на екскурсійних маршрутах у повоєнний час / Альтгайм Л., Андрущенко І. // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 80–81.
 7. Альтгайм Л. Особливості використання екскурсійно-туристичного потенціалу міста Мелітополь та його прилеглих територій у формуванні екскурсійних послуг /  Л. Альтгайм, І. Мартиць // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (24 січня 2022 року). – Переяслав, 2022. – Вип. 76. – С. 6–10.
 8. Альтгайм Л. Особливості використання результатів фенологічних спостережень на природознавчих екскурсіях / Л. Альтгайм // Суспільство і природа: від минулого до майбуття (до 100-річчя від дня народження Миколи Чайковського) : матеріали наукової конференції, м. Тернопіль, 6 вересня 2022 р. – Тернопіль : Тернопільський обласний краєзнавчий музей, 2022. – С. 88–90.
 9. Альтгайм Л. Психологічні компетенції організаторів екскурсійних послуг: новітні виклики / Л. Альтгайм, Т. Божук // Психологія та туризм: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 травня 2022 р.) – Київ : Геопринт, 2022. – С. 114–117.
 10. Альтгайм Л. Роль екскурсійних послуг у донесенні ціннісних орієнтирів / Л. Альтгайм // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 151–155.
 11. Альтгайм Л. Роль екскурсійних послуг у формуванні свідомості екскурсанта / Л. Альтгайм // Наукові записки: наукова конференція «Збереження історико-культурних пам‘яток України в умовах воєнного стану» (31 травня 2022 р.). – Збараж, 2022. – № 12. – С. 57-63
 12. Альтгайм Л. Руйнування російськими окупантами історичних, архітектурних, культурних, релігійних пам’яток і об’єктів в Україні / Л. Альтгайм // III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL PRACTISE OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES (November 15-17, 2022 Cyprus). 2022. – P. 206-207
 13. Althaim L. Ukrainian refugees aid in Western Ukraine and european countries / L. Althaim // Global migration phenomen withits security, economic, social, political and cultural dimensions : 2 International symposium (March 23-24, 2022 Ankara, Turkey). – 2022. – S. 633 - 634.

2021 рік

 1. Альтгайм Л. Б. Важливість дотримання правил поведінки під час організації і проведення екскурсійних послуг для безпеки екскурсантів / Л. Б. Альтгайм // Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності людини в сучасному суспільстві: матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції (м. Миколаїв, 24 листопада 2021 р). – Миколаїв : МНАУ, 2021. – С. 225-229.
 2. Альтгайм Л. Б. Організаційні аспекти поєднання водного туризму та екскурсійних послуг у тернопільській області. / Л. Б. Альтгайм, О. Ю. Бордун // Водний туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали наукової конференції з міжнародною участю, 16 квітня 2021 р. – Львів, 2021. – С. 5–9.
 3. Альтгайм Л. Б. Особливості харчування туристів та екскурсантів у часи пандемії / Л. Б. Альтгайм // Innovative development of hotel and restaurant industry and food production: proceedings of II International scientific and practical Internet conference. – Prague : Oktan Print s.r.o., 2021. – С. 244–245.
 4. Альтгайм Л. Б. Особливості організації навчальних екскурсій для дітей / Л. Б. Альтгайм // World children conference-ii : Proceedings book (May 21-23, 2021). – Nicosia : Iksad global publishing house, 2021.  – Vol. 2. – S. 473–475.
 5. Альтгайм Л. Б. Особливості роботи санаторно-курортних закладів України у роки пандемії COVID-19 / Л. Б. Альтгайм // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід=Geography, Economics and Tourism: national and international experience : матеріали XV Міжнародної наукової конференції присвячені 360-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка (8 жовтня, М. Львів). – Львів, 2021. С. 11-16.
 6. Альтгайм Л. Б. Роль екскурсійних послуг у розвитку культурно-політичних і соціокультурних процесів в Україні / Л. Б. Альтгайм // Трансформаційні процеси в Україні у контексті цивілізаційних і глобалізаційних викликів XXI ст. : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28 травня 2021 року, м. Переяслав). – Переяслав : 2021. – С. 13–18.
 7. Альтгайм Л. Б. Страхування як основна складова безпеки у туризмі / Л. Б. Альтгайм // Актуальні питання сучасної освіти та науки : збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бережани, 30 листопада 2021 р.). – Бережани : Бережанський фаховий коледж НУБіП України, 2021. – С. 90-97

2020 рік

 1. Альтгайм Л. Б. Використання геолого-геоморфологічних об’єктів Подільського Придністер’я в екскурсійній діяльності / Л. Б. Альтгайм, О. Ю. Бордун // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 1(11).,  – С. 230–249.
 2. Альтгайм Л. Туристично-краєзнавча характеристика екскурсійного потенціалу історичного міста Збараж / Л. Альтгайм, А. Мокра // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 80-86
 3. Альтгайм Л. Туристично-краєзнавча характеристика старовинних екскурсійних об’єктів у місті Тернопіль / Л. Альтгайм, С. Яремчук // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 67-74
 4. Альтгайм Л. Туристично-краєзнавчий потенціал міста Кременець Тернопільської області та його використання у екскурсійній діяльності / Л. Альтгайм, О. Сотник // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 74-79
 5. Bordun O. A wooden tourist stamp as aninnovative souvenir in the tourist activity of the Ukraine / O. Bordun, L. Althaim // Folia turistica. – Krakow, 2020. – Vol. 55. – P. 117–139.

2019 рік
 1. Альтгайм Л. Б. Особливості поєднання екстремальних видів туризму із екскурсійними послугами / Л. Б. Альтгайм // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 179–184.
 2. Альтгайм Л. Б. Роль сакральних об’єктів південного заходу Тернопільської області у наданні екскурсійних послуг // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали XIII Міжнародної наукової конференції (Львів 27-29 вересня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 10–15.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]