K-6576-2018

corp

Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

 

Персональні веб-ресурси:

Офіційний сайт

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 
 
 
 
Бібліографія (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)
2019 рік
  1. Барна Л. С. Загальна та педагогічна валеологія : практикум для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). У 2 ч. Ч 2  / Л. С. Барна.  Тернопіль : Терно-граф, 2019. − 48 с.
  2. Барна М. М. Наукові читання, присвячені 120–річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету Святого Володимира С. Г. Навашиним / М. М. Барна, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 155–164.
  3. Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. / редкол. : М. М. Барна, Л. С. Барна, О. І. Боднар, Н. В. Герц, В. В. Грубінко та ін. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 186 с.
  4. Барна М. М. Висвітлення декоративних властивостей деревних рослин у процесі підготовки фахівців з біології та ландшафтного дизайну / М. М. Барна, Л. С. Барна // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції : збірник наукових праць. – Полтава, 2019. – Кн. 3. – С. 223–228.
  5. Барна М. М. Ботанічний біблійний сад – новий навчальний, науково-дослідний та культурно-просвітницький підрозділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / М. М. Барна, Л. С. Барна // Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні : матеріали II міжнар. наук. конф., присвяченої 210-річниці від дня народження Чарльза Дарвіна (м. Умань, 3–6 лип. 2019 р.). – Умань : Сочінський М. М., 2019. – С. 16–22.

 

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах