Web of Science ResearcherID: I-6567-2018

BodnarIruna

 Доктор біологічних наук

Професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Альгологізація Тернопільського водосховища хлорелою in vivo з метою очищення води і отримання біомаси фармацевтичного та кормового характеру / В. В. Грубінко, О. І. Боднар, Г. В. Чвалюк [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 133-138
 2. Горин О. І. Визначення ступення токсичності тербутилазину у водному середовищі на прикладі смугастого Даніо / О. І. Горин, І. О. Осипенко, О. І. Боднар // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С.169-172
 3. Горин О. І. Підбір і використання молекулярних маркерів для оцінки біобезпеки забруднювачів водного середовища / О. І. Горин, О. В. Сорока, Г. Б. Ковальська, О. І. Боднар // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). Тернопіль : Вектор, 2023. С. 173-177
 4. Субстанція з хлорели як засіб корекції антиокисдантного стану організму / Г. Б. Чвалюк, В. В. Грубінко, О. І. Боднар [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 183-187
 5. Прокоп'як М. З. VІI Міжнародна науково-практична конференція Біологічні Читання – Ternopil Bioscience – 2023 / М. З. Прокоп'як, О. І. Боднар, Н. М. Дробик // Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів. – Київ, 2023. – Т. 21. – № 1-2. – С. 111-116. DOI : https://doi.org/10.7124/visnyk.utgis.21.1-2.1604
 6. Dmytryshyn R. On the domains of convergence of the branched continued fraction expansion of ratio H4(a, d + 1; c, d; z)/H4(a, d + 2; c, d + 1; z) / R. Dmytryshyn, I.-A. Lutsiv, O. Bodnar // Researches in Mathematics. – Dnipro : Oles Honchar Dnipro National University, 2023. – Vol. 31, іssue 2. – P. 19-26. – URL.:  https://www.scopus.com
 7. Molecular and Biochemical Evidence of the Toxic Effects of Terbuthylazine and Malathion in Zebrafish / I. Khatib, O.Horyn, O.Bodnar, O.Lushchak [et al.] // Animals. – Basel : MDPI, 2023. – Vol. 13, іssue 6. – URL.: https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Грубінко В. В. Альгологізація Тернопільського водосховища хлорелою як ефективний засіб подолання «цвітіння» / В. В. Грубінко, О. І. Боднар, Н. М. Ткач // Біологічні дослідження – 2022 : ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (10-11 жовтня, 2022 року, м. Житомир, Україна) : збірник наукових праць. – Житомир : ПП «Євро-Волинь», 2021. – С. 139-141.
 2. Виявлення потенційно токсичних ціанобактерій у водних екосистемах / І.О. Осипенко, О. В. Сорока, А. Б. Ракочний [та ін.] // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 86-90
 3. Вплив екологічно реальних та субтоксичних концентрацій малатіону на нетаргетні організмми (на прикладі Danio rerio) / О. І. Горин, І. Хатіб, Г. Б. Ковальська [та ін.] // Екологічні науки, 2022. – № 4 (43). – С. 208 – 213. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.4-43.35
 4. Горин О. І. Дослідження проявів окисного стресу у Danio rerio за впливу ібупрофену у низькій концентрації / О. І. Горин, О. В. Сорока, Д. В. Познанський, О. І. Боднар // Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку : V Міжнарод. наук.-практ. конф. (27-28 жовтня, 2022 року. Херсон – Кропивниницький). – Одеса: Одіт+, 2022. – С. 277-279
 5. Ковальська Г. Б. Дослідження цитотоксичної дії органофосфатів на Danio rerio (родина коропові) /  Г. Б. Ковальська, Р. В. Колесницький, О. І. Горин, О. І. Боднар // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 61-64
 6. Метаболічні зміни у Danio rerio за впливу екологічних концентрацій малатіону / О. В. Сорока, С. М. Гриньків, Г. Б. Ковальська [та ін.] // Біологічні дослідження – 2022 : ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (10-11 жовтня, 2022 року, м. Житомир, Україна) : збірник наукових праць. – Житомир : ПП «Євро-Волинь», 2022. – С. 167-169.
 7. Горин О. Оцінка впливу фармацевтиків на метаболічні зміни у Danio rerio / О. Горин, А. Ракочий, Р. Колесницький, О. Боднар // Актуальні проблеми сучасної біохімії, клітинної біології та фізіології : матеріали VI Міжнародної наукової конференції (6-7 жовтня 2022 р., м. Дніпро, Україна). – Дніпро : Ліра, 2022. – С. 181-182.
 8. Боднар О. І. Формування предметних компетентностей у студентів спеціальності середня освіта (природничі науки) у процесі вивчення курсу «Структурно-функціональна організація клітини» / О. І. Боднар // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 312–315.
 9. Multimarker Responses of Zebrafish to the Effect of Ibuprofen and Gemfibrozil in Environmentally Relevant Concentrations / H. Falfushynska, D. Poznanskyi, N. Kasianchuk [et al.] // Bulletin of environmental contamination and toxicology. – 2022. – September. – URL.: https://www.webofscience.com – DOI.: 10.1007/s00128-022-03607-2
 10. Lysosomal alterations in organophosp hate-exposed (Roundup, chlorpyrifos and their mixtures) zebrafish / I. Khatib [ et al.] // All-Ukrainian Conference on Molecular and Cell Biology with International Participation : Dedicated to the heroic struggle of the Ukrainian people against russian invaders : Institute of Molecular Biology and Genetics NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine, 15-17 June, 2022). – Kyiv, 2022. – P. 128
 11. Pesticide Pollution of Aquatic Ecosystems: Environmental Risks and Mechanisms of Impact on Aquatic Organisms (a Review) / O. I. Bodnar, O. I. Horyn, O. V. Soroka [et al.] // Hydrobiological Journal. – 2022. – Vol. 58, issue 2. – P. 62-78. – URL. : https://www.scopus.com
 12. The effect of low concentrations of pharmaceuticals on the molecular responses of stress in Danio rerio / D. V. Poznanskyi [ et al.] // All-Ukrainian Conference on Molecular and Cell Biology with International Participation : Dedicated to the heroic struggle of the Ukrainian people against russian invaders : Institute of Molecular Biology and Genetics NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine, 15-17 June, 2022). – Kyiv, 2022. – P. 28.

2021 рік

 1. Боднар О. І. Використання фізичних методів дослідження у вивченні біологічних дисциплін при реалізації інтегрованого підходу у природничих науках / О. І. Боднар // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 45–47.
 2. Боднар О. І. Індивідуальний розвиток та вікова фізіологія : навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / О. І. Боднар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 181 с.
 3. Ефективність хлорели щодо зменшення проявів окисного стресу у Danio rerio за впливу пестицидів / Г. Б. Ковальська, Н. М. Касянчук, С. М. Гриньків [та ін.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 84–87.
 4. Боднар О. І. Культивування Chlorella vulgaris у біореакторі тривалої дії / О. І. Боднар, В. В. Грубінко // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали І міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (25 березня 2021 р., м. Харків). – Xарків : НФаУ, 2021. – С. 101-102.
 5. Боднар О. І. Лабораторний практикум для виконання аудиторних і самостійних завдань з навчальної дисципліни «Індивідуальний розвиток та вікова фізіологія»  : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / О. І. Боднар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 115 с.
 6. Боднар О. І. Перспективи отримання нових біологічно активних добавок на основі Chlorella vulgaris / О. І. Боднар, В. В. Грубінко // Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (2 квітня 2021 р., м. Харків). – Xарків : НФаУ, 2021. – С. 64-65.
 7. Горин О. І., Фальфушинська Г. І., Боднар О. І., Ковальська Г. Б., Хатіб І. Спосіб оцінки коригуючої здатності мікроводоростей щодо забруднення середовища пестицидами : деклараційний патент на корисну модель UA 149979 U (заявка № u2021 02664), C02F 3/00, C02F 1/00, C02F 3/34 : № 149979; заявл 05.05.2021, опубл. 22.12.2021. Бюл. № 51.
 8. Боднар О. І. Структурні зміни клітинних мембран у Chlorella vulgaris за дії сполук селену, цинку і хрому / О. І. Боднар, В. В. Грубінко // Біологічні дослідження - 2021: збірник наукових праць. – Житомир, Євро-Волинь, 2021. – С. 217-218.
 9. Грубінко В. В. Мікроелементвмісні ліпідні лікувально-профілактичні субстанції з хлорели / В. В. Грубінко, О. І. Боднар // Рlanta+. Наука, практика та освіта : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 лютого 2021 р.). – Київ : Паливода А. В., 2021. – С. 450-453.
 10. Павх С. П. Фізіологія харчування: методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для бакалаврів за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа / С.П.Павх, О.І.Боднар. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 36 с.
 11. Павх С. П. Фізіологія харчування. Практикум: навч.посіб. для бакалаврів за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа / С. П. Павх, О. І. Боднар. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 100 с.
 12. Сорока О. В. Функціональний відгук клітинних мембран Chlorella vulgaris за дії мікроелементів / О. В. Сорока, Х. І. Німко, О. І. Боднар // Біологічні дослідження - 2021: збірник наукових праць. – Житомир, Євро-Волинь, 2021. – С. 221-222.
 13. Оценка воздействия раундапа и малатиона на метаболический статус Danio Rerio / О. И. Боднар, О. И.Горин, О. В. Сорока, И. Хатиб, Г. И. Фальфушинская // Global challenges of the 21st century and the environment : International scientific and practical conference dedicated to the 10th anniversary of the UNESCO Chair for Sustainable Development. (Almaty, Kazakhstan, 2-3 December 2021). – Almaty : Kazakh University, 2021. – Р. 104-108.
 14. Прояви окисного стресу та метаболічних порушень у Danio rerio за дії фосфоорганічних пестицидів / О.І. Боднар, І. Хатіб, О. І. Горин та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 4 (81). – С. 31-36. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.4.5
 15. The analysis of the genetic parameters of chlorella vulgaris Beyer. Culture growing in the presence of sodium selenite, zinc Sulfate and chromium chloride / O. I. Bodnar, I. O. Andreev, M. Z. Prokopiak [et al.] // International Journal on Algae. 2021. Vol. 23, issue 3. P. 257-268.  – URL.: https://www.scopus.com
 16. Zebrafish as a suitable model for studying the mode of action and harmfulness of organophosphate pesticides / H. Falfushynska, O. Bodnar, I. Khatib, H. Kovalska // E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021.– Vol. 280. – P. 11005. – URL.: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/56/e3sconf_icsf2021_11005.pdf
 17. Multibiomarker assessment in zebrafish Danio rerio after the effects of malathion and chlorpyrifos / O. Bodnar, O. Horyn, I. Khatib, H. Falfushynska // Toxicology and Environmental Health Sciences. – 2021. – Vol. 13, іssue 2. – P. 165–174. – URL.: https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000651363100001
 18. Oxidative damage in zebrafish exposed to environment realistic concentrations of roundup and chlorpyrifos / H. Falfushynska, I. Khatib, O. Bodnar [et al.] // International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management : 21st International Multidisciplinary Scientific Geoconference: Ecology, Economics, Education and Legislation, SGEM 2021 (Albena16 August 2021 through 22 August 2021). – 2021. – Vol. 21, Issue 5.1. –P. 159-166. URL.: https://www.scopus.com
 19. Аналіз генетичного поліморфізму культури Chlorella vulgaris Beyer. за вирощування в присутності селеніту натрію в комбінації з сульфатом цинку та хлоридом хрому / О. І. Боднар, І. О. Андрєєв, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Альгологія : міжнародний науковий журнал. – Київ : Інститут ботаніки імені Н. Г. Холодного НАН України, 2021. – Т. 31, вип. 2. – С. 113–125. 

2020 рік

 1. Боднар О. І. Особливості накопичення мікроелементів клітинами Chlorella vulgaris / О. І. Боднар, А. Д. Жук // Теорія і практика сучасної науки та освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 березня 2020 р., м. Львів, Україна). – Львів : Львівський науковий форум, 2020. – С. 5–7.
 2. Боднар О. И. Культивирование Chlorella vulgaris для получения биологически активных соединений / О. И. Боднар, В. В. Грубинко // От растения до лекарственного препарата : материалы Международной научной конференции (4–5 июня 2020 г., г. Москва). – Москва : ФГБНУ ВИЛАР, 2020. – С. 171–174.
 3. Bodnar O. I. Advantages and prospects of using microalgae to obtain biologically active substances for therapeutic purposes / O. I. Bodnar // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). –  Тернопіль : Вектор, 2020. –  С. 126–128.
 4. Грубінко В. В. Ліпідні мікроелементвмісні лікувально-профілактичні субстанції з хлорели / В. В. Грубінко, О. І. Боднар // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 березня 2020 р., м. Харків, Україна). – Харків : НФаУ. – Т. 2. – С. 205–207
 5. Павх С. П. Фізіологія харчування. Практикум : навчальний посібник / С. П. Павх, О. І. Боднар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 93 с.
 6. Вивчення ефективності хлорелищодо зменшення цитотоксичних проявів у смугастого даніо за впливу органофосфатних пестицидів / О. І. Боднар та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). –C. 62–72.
 7. Оцінка біологічної дії елементвмісних ліпідних комплексів з Chlorella vulgaris на функціональний стан здорових щурів / О. І. Боднар, Г. Б. Ковальська, О. Я. Лукашів, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 50–62.
 8. Формування у майбутніх вчителів біології розуміння єдності біологічних та соціальних чинників в онтогенезі людини / О. І. Боднар // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 131–134.

 2019 рік

 1. Боднар О. І. Біотехнології отримання біологічно активних речовин з мікроводоростей / О. І. Боднар, В. М. Микулін // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 68–71.
 2. Боднар О. Добриво: користь чи шкода? : урок у 11-му класі : [хімія] / О. Боднар // Хімія. – 2019. – № 6. – С. 21–25.
 3. Боднар О. І. Оптимізація умов культивування Chlorella vulgaris для отримання біологічно активних сполук / О. І. Боднар // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. / редкол. : М. М. Барна, Л. С. Барна, О. І. Боднар, Н. В. Герц, В. В. Грубінко та ін. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 106–111.
 4. Боднар О. І. Підготовка майбутніх вчителів до реалізації інтегрованого підходу у природничих науках на прикладі навчальної дисципліни «Біофізика» / О. І. Боднар // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 218-220.
 5. Боднар О. И. Биологически активные субстанции из водорослей как профилактические и лекарственные препараты / О. И. Боднар, В. В. Грубинко, О. В. Галыняк // Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века : материалы 19-й международ. конф. (Минск, 23–24 мая 2019 г.)  Минск : МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, 2019. – Ч. 3. – С. 24–26.
 6. Боднар О. И. Влияние тяжелых металлов на распространение прибрежных растений малых рек / О. И. Боднар, Т. В. Андрусишин, В. В. Грубинко [та ін.] // Современные концепции и практические методы сохранения фиторазнообразия : материалы Международного научно-практического семинара (1-4 октября 2019, Минск-Гродно, Беларусь). – Минск : Колорград, 2019. – С. 97–101.
 7. Боднар О. И. Генетическая стойкость Chlorella vulgaris Beij. к воздействию некоторых микроэлементов / О. И. Боднар, В. В. Грубинко //  Роль метаболомики в совершенствовании биотехнологических средств производства : II Международ. науч. конф. (5– 7 июня 2019 г.) – Москва : ВИЛАР, 2019. – С. 437–441.
 8. Bodnar O. I. Lipids biosynthesis in Chlorella vulgaris Beij : under the influence of some trace elements / O. I. Bodnar // Advances in modern phycology : bоok of abstracts of VI international conference, 15–17 May 2019. – Kyiv, 2019. – P. 15–17.
 9. Грубінко В. В. Регуляція біосинтезу біологічно активних ліпідів у мікроводоростей / В. В. Грубінко, О. І. Боднар, Т. В. Андрусишин [та ін.] // ХІІ Український біохімічний конгрес : матеріали доповідей, 30 вересня–4 жовтня, 2019. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019.
 10. Грубінко В. Регуляція вмісту ліпідів у водорості Chlorella vulgaris / В. Грубінко, О. Боднар // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : збірник тез доповідей Ⅴ міжнародної науково-технічної конференції. – Тернопіль : ТНТУ, 2019. – С. 124–125.
 11. Цар О. Р. Біотехнології вирощування одноклітинних водоростей / О. Р. Цар, О. І. Боднар // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 305–307.
 12. The content of pigments and photosynthetic activity of Chlorella vulgaris beij. (Chlorophyta) when exposed to sodium selenite, zinc sulphate, and chromium chloride / O. I. Bodnar, A. I. Herts, N. V. Herts, V. V. Grubinko // International Journal on Algae. – 2019. – Vol. 21, іssue 4. – P. 335–348. – URL. : https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]