Web of Science ResearcherID:I-6846-2018

Babiu

 

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Бабій І. М. Морфемна структура мови в парадигмі сучасних досліджень / І. М. Бабій // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 3-6.

2019 рік
  1. Babiy I. Metaphor as a copmonent of the author’s picture of the world of poets of the sixties / І. Babiy // Eastern European conference of management and economics (may, 24, 2019, Ljubljana). – Slovenia, 2019. – S. 333–335.
  2. Бабій І. М. Образно-експресивні навантаження авторських неологізмів-композитів у поезії Ліни Костенко / І. М. Бабій // Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах : IX Міжнародна наукова конференція (м. Дніпро, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, 12–13 квітня 2019 року). – Дніпро : Ліра, 2019. – С. 7-10.
  3. Бабій І. М. Авторські неологізми у поезії Дмитра Павличка / І. М. Бібій // Про Дмитра Павличка : збірник статей. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 493–500.
  4. Бабій І. М. Складання як активний спосіб творення оказіональної лексики в художньому тексті / І. М. Бабій // Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2019. – Anul VII, nr. 1. – P. 238245.
  5. Babiy I. Modern approaches to the learning of innovative vocabulary / I. Babiy // Contemporary innovative and information technologies of social development: educational and legal aspects : series of monographs аaculty of architecture, civil engineering and applied arts : monograph 24. – Katowicach, 2019. – S. 120-126.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

Міністерство освіти і науки України