Web of Science ResearcherID: I-9760-2018

BodnarO

 Доктор педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

ORCID

GoogleАкадемія

Web of science

RecearchGate

 

 

Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. Боднар О. С. Структура самооцінювання проєктної діяльності у контексті адаптивного менеджменту / О. С. Боднар, О. В. Івасів // Імідж сучасного педагога. —Полтава, 2020. —Вип. 2 (191). —С. 9-14.
 2. Боднар О. С. Системні характеристики процесу планування у структурі діяльності керівника закладу загальної середньої освіти / О. С. Боднар //Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — C. 5-19.

 2019 рік

 1. Bodnar O. Modelling and assessment of risk in pedagogical projects / O. Bodnar, O. Ivasiv // Zeszyty naukowe wyższej szkoły bankowej w Poznaniu. — 2019. — T. 85, № 2. — S. 53–65.
 2. Bashutska O. Modeling the impact of social transfers on the inequality of income distribution in society / O. Bashutska, L. Buiak,  M. Shynkaryk,  O. Bodnar // Strategies, models and technologies of economic systems management :  6th International conference SMTESM-2019 (october 4-6, 2019 in Khmelnytskyi). —2019. —Vol. 95. —P. 341344.
 3.  Боднар О. Специфіка розвитку експертно-консультативної діяльності в умовах модернізації освіти / О. Боднар, О. Івасів // Вісник Львівського університету. Серія : Педагогічна. — Львів, 2019. —Вип. 34. —С. 313.
 4.  Боднар О. Філософські аспекти та аксіологічний вимір аналітики в управлінні закладом освіти / О. Боднар // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 квітня 2019 р., м. Тернопіль). —Тернопіль : ТНПУ ім.і В. Гнатюка, 2019. —С. 3233.
 5. Zaťko J. Модернізовані функції керівника закладу освіти у контексті цивілізаційних викликів  / J. Zaťko, О. С. Боднар // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 р. м. Тернопіль). —Тернопіль : Крок, 2019. —С. 3339.
 6. Боднар О. С. Формування оцінювальної компетентності у майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури / О. С. Боднар // Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнеокласичній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 9-10 квітня). —Черкаси : Гордієнко Є. І., 2019. —С. 67.
 7.  Боднар O. Механізми неперервного розвитку eправлінської компетентності керівника заклад середньої освіти / О. Боднар //  Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2019, м. Луцьк). —Луцьк : Волинський ІППО, 2019. — С.146147.
 8. Bodnar О. La structure de l'activité du projet / O. Bodnar, O. Ivasiv // Langues, science set pratiques : actes du 3e colloque international francophone en Ukraine (3-4 october 2019, Odessa). —Одеса : Гельветика,2019. — С. 2931.
 9. Боднар O. Управління адаптацією молодого педагога у закладі загальної середньої освіти / О. Боднар // Післядипломна освіта Дніпропетровщини: історія та виклики сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (17 грудня 2019 року, м. Дніпро). — Дніпро : КВНЗ Дніпровська академія неперервної освіти, 2019. —С. 3134.

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах