Web of Science ResearcherID: I-8766-2018

Доктор історичних наук

Професор

Завідувач кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Бармак М. В. Елементи традиційного українського вбрання як чинники ціннісних характеристик української та світової культури / М. В. Бармак // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 27–30.
  2. Бармак М. Жінка незламного духу. Іванна Блажкевич (1886-1977) / М. Бармак, М. Чорна. – Тернопіль : Видавництво Астон, 2021. – 400 с.
  3. Бармак М. В. Створюємо власну систему дистанційного навчання для здобувачів освіти із особливими освітніми потребами / М. В. Бармак // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 14–16.
  4. Бармак М. Створюємо незалежне онлайн середовище для розробки нових навчальних курсів на платформах MOODLE ТА CANVAS / М. Бармак // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 126–128.
  5. Бармак М. В.Сучасні підходи до практик використання різних систем управління навчанням для спрощення викладання та врахування освітніх потреб кожного здобувача освітніх послуг / М. В. Бармак, О. Я. Бармак // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 29–31.

2019 рік
  1. Бармак М. В. Російська військова окупація Правобережної України (друга половина XVIII – ХІХ ст.) / М. В. Бармак, Б. В. Луговий, Н. С. Мацко – Тернопіль: Астон, 2019. – 336 c.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації