corp

Кандидат біологічних наук
Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 
 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Волошин О. С. Аналіз рівня захворюваності органів системи дихання в дитячому і юнацькому віці / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 229-233
 2. Волошин О. С. Висвітлення адаптаційних механізмів людини в процесі професійної підготовки студентів освітньої програми «Середня освіта (Природничі науки)» / О. С. Волошин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 122-124
 3. Волошин О. С. Значення емоцій у формуванні поведінкових реакцій / О. С. Волошин // Роль соціального та емоційного інтелекту як найважливіших soft-skills ХХІ століття в освітньому процесі : матеріали Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації (6 березня – 16 квітня 2023). – Одеса : Гельветика, 2023. – С. 69-70.
 4.  Кваліфікаційний іспит з біології, основ здоров’я та методики їх навчання : збірник завдань / Л. Барна, О. Волошин, А. Герц [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 212 с.
 5. Розвиток органічного землеробства в Італії / О. Е.Лукащук, Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 58-60
 6. Voloshyn O. S. ANALYSIS OF STATISTICAL DATA OF THE LEVEL OF MORBIDITY OF CARDIOVASCULAR SYSTEM ORGANS / O. S. Voloshyn, Yu. S. Smorshchok, L. V. Rozvodovska // Innovations and Problems in Science : Abstracts of LIІ International Scientific and Practical Conference (22 – 23 May, 2023). – Manchester : Nika Publishing, 2023. – P. 16-19
 7. Voloshyn O. S. ASSESSMENT OF FEATURES OF THE LEVEL OF MORBIDITY OF THE RESPIRATORY SYSTEM IN SEPARATE REGIONS / O. S. Voloshyn, V. D. Voloshyn, V. O. Romantsova // Innovations and Problems in Science : Abstracts of LIІ International Scientific and Practical Conference (22 – 23 May, 2023). – Manchester : Nika Publishing, 2023. – P. 12-15
 8. Pharmacological Treatments and Natural Biocompounds in Weight Management / A. Gasmi, P. K. Mujawdiya, A. Nehaoua [et. al.] // Pharmaceuticals. – Basel : MDPI, 2023. – Vol. 16. – Issue 2. – URL.:  https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com
 9. Voloshyn O. THE ASSESSMENT OF THE DYNAMICS OF THE LEVEL OF MORBIDITY OF THE ORGANS OF CIRCULATORY AND RESPIRATORY SYSTEMS IN THE REGIONAL ASPECT / O. Voloshyn, V. Voloshyn, L. Rozvodovska // Modern Science : Abstracts of LVІV International Scientific and Practical Conference (October 26-27, 2023). – Poznan : Myśl Naukowa, 2023. – P. 14-18

2022 рік

 1. Волошин О. С. Особливості викладання біологічних дисциплін студентам освітньої програми «Середня освіта (природничі науки)» / О. С. Волошин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 85–87.
 2. Смерека Х. В. Оцінка адаптаційних можливостей осіб юнацького віку за показниками працездатності серцево-судинної і нервової систем / Х. В. Смерека, О. С. Волошин // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 113-116
 3. Волошин О. С. Оцінка адаптаційних можливостей осіб юнацького віку з різним рівнем ефективності функціонування серця / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, В. Д. Волошин, Ю. С. Сморщок // Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2022. – № 4. – С. 83-88
 4. Петльована М. І. Оцінка рівня фізичної працездатності і функції зовнішнього дихання осіб юнацького віку / М. І. Петльована, О. С. Волошин // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 93-96
 5. Городецька С. І. Родючість ґрунтів Тернопільського району Тернопільської області / С. І. Городецька, Г. Б. Гуменюк, О. С. Волошин, І. Б. Чень // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 45-48
 6. Voloshyn O. ASSESSMENT OF REGIONAL SPECIFICS OF THE DISEASE RATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM AND RESPIRATORY SYSTEM / O. Voloshyn, V. Voloshyn, Kh. Smereka // Martial Law - Challenges in Modern Science : Abstracts of ХХXI International Scientific and Practical Conference (April 12-13, 2022). – Warsaw : Myśl Naukowa, 2022. – P. 33-36
 7. Voloshyn O. ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DISEASE OF THE DIGESTIVE SYSTEM AND MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN CHILDREN AND ADOLESCENTS / O. Voloshyn, V. Voloshyn, M. Yara // Martial Law - Challenges in Modern Science : Abstracts of ХХXI International Scientific and Practical Conference (April 12-13, 2022). – Warsaw : Myśl Naukowa, 2022. – P. 29-32
 8. Voloshyn O. S. THE NECESSITY OF THE OVERWORK PREVENT AND DEVELOPMENT OF DISEASES IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING / O. S. Voloshyn, Yu. S. Smorshchok, H. B. Humeniuk // Innovation - Science - Society : Abstracts of ХХХVІІІ International Scientific and Practical Conference (September 26-27, 2022). – Hamburg : Littera Verlag, 2022. – P. 14-17

 

2021 рік

 1. Шульгач В. А. Аналіз особливостей сенсомоторних реакцій осіб юнацького віку / В. А. Шульгач, О. С. Волошин // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 182–186.
 2. Волошин О. С. До 100- ліття від дня народження професора Івана Васильовича Шуста / О. С. Волошин, В. В. Грубінко, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 11–14.
 3. Волошин О. С. Олександр Флемінг (до 140-річчя з дня народження) / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, І. Б. Чень // Фактори експериментальної еволюції організмів, 2021. – Т. 28. – С. 156-160
 4. Волошин О. С. Особливості викладання дисциплін біологічного спрямування майбутнім вчителям природничих наук / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 142–146.
 5. Волошин О. С. Особливості дистанційного навчання як фактор впливу на характер освітнього процесу / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, В. Д. Волошин // Problems and Innovations in Science : The 23th International scientific and practical conference (September 20-21, 2021). – Dallas : Primedia E-launch LLC, 2021. – P. 11-14.
 6. Волошин О. С.Особливості функціонального стану організму і обробки сенсорної інформації в осіб юнацького віку / О. С. Волошин, М. В. Гов’як, О. В. Попадюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 1-2 (81). – С. 59–63.
 7. Волошин О. С. Оцінка адаптаційних можливостей осіб юнацького віку / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, В. Д. Волошин // Ideas and innovations in natural sciences : International scientific and practical conference. (March 12–13, 2021). – Lublin : Baltija Publishing, 2021. – P. 122-125
 8. Волошин О. С. Оцінка фізичного розвитку і функціонального стану організму осіб юнацького віку / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, Ю. С. Сморщок // Довкілля і здоров’я : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи (Тернопіль, 22–24 квіт. 2021 р.). – Тернопіль : ТНМУ, 2021. – C. 16-18
 9. Попадюк О. В. Оцінка показників гемодинаміки і психофізіологічного стану осіб юнацького віку / О. В. Попадюк, О. С. Волошин // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 125–129.
 10. Павлюк В. В. Оцінка функціональних показників серцево-судинної системи за умов спокою і фізичного навантаження / В. В. Павлюк, О. С. Волошин // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 108–111.
 11. Волошин О. С. Самостійна робота з курсу фізіології людини і тварин : навчально-методичний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів / О. С. Волошин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 116 с.
 12. Гуменюк Г. Б. Фосфорно-кальцієва проблема українських ґрунтів та шляхи її вирішення / Г. Б. Гуменюк, О. С. Волошин, Н. Г. Зіньковська // Ideas and innovations in natural sciences : International scientific and practical conference. (March 12–13, 2021). – Lublin : Baltija Publishing, 2021. – P. 63-66
 13. Шеремета В. А. Характеристика ґрунтів Ярмолинецького району Хмельницької області /  В. А. Шеремета, Г. Б. Гуменюк, О. С. Волошин, Н. Г. Зіньковська // Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціо- нального природокористування в контексті сталого розвитку : Четверта Міжнародна науково-практична конференція (21–22 жовтня 2021, м. Херсон, Україна). – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – С. 313-315
 14. Serhiy Andriyovych Smorshchok (to the 90th anniversary since birthday) / V. D. Voloshyn, L. O. Stechenko, O. S. Voloshyn [et al.] // World of medicine and biology. – 2021. – Vol. 75, Issue 1. – P. 249-252. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000668779900048

 1. 2020 рік
 2. Волошин О. С. Гомеостаз і його механізми: методичні рекомендації до практичних знань / О. С. Волошин. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — 68 с.
 3. Волошин О.С. Оцінка впливу забруднення повітря на показники захворюваності органів дихання / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 58-60.
 4. Вовк М. В. Характеристика ролі нервових та гуморальних механізмів в адаптаційних реакціях організму / М. В. Вовк, О. С. Волошин // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 75-77.
 5. Шульгач В. А. Характеристика адаптаційних можливостей і працездатності серця в осіб юнацького віку / В. А. Шульгач, О. С. Волошин // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 79-81.
 6. Попадюк О. В. Функціональні резерви серцево-судинної системи і рівень фізичного розвитку в осіб юнацького віку / О. В. Попадюк, О. С. Волошин // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 81-84.
 7. Павлюк В. В. Функціональні показники серцевосудинної і нервової систем в осіб юнацького віку / В. В. Павлюк, О. С. Волошин // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 84-86.
 8. Кобрин І. В. Функціональна характеристика кардіореспіраторної системи в осіб юнацького віку / І. В. Кобрин, О. С. Волошин // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 86-88.
 9. Волошин О. С. Фізіологія вищої нервової діяльності : методичні рекомендації до практичних занять / О. С. Волошин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 40 с.

 1.  2019 рік
 1. Волошин О. С. Фізіологія людини і тварин : лабораторний практикум : навчально-методичний посібник для студентів біол. спец. вищ. пед. навч. закл. / О. С. Волошин, І. Б. Чень. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 176 с.
 2. Вміст легкогідролізованого азоту в грунтах Шумського району Тернопільської області / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, О. С. Волошин, І. Б. Чень // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 119–121.
 3. Волошин О. С. Особливості реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження в осіб з різним рівнем індексу Руф’є / О. С. Волошин // Біологічні дослідження – 2019 : збірник наукових праць. – Житомир : Полісся, 2019. – С. 217–219.
 4. Волошин О. С. Підготовка майбутніх учителів біології у контексті модернізації змісту освіти / О. С. Волошин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 99–101.
 5. Волошин О. С. Оцінка стану соматичного здоров’я осіб юнацького віку з різним рівнем функціонального резерву серця / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Вісник наукових досліджень : науково-практичиний журнал. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 28–33.
 6. Волошин О. С. Модернізація змісту вищої освіти і формування системи компетентностей як фактори становлення інноваційного мислення випускника / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, В. Д. Волошин [та ін.] // Strategy of quality in industry and education : XV International conference (Varna, Bulgaria, 3-6 June 2019). – Varna, 2019.  С. 263266.
 7. Гуменюк Г. Б. Чарльз Дарвін – вчений-еволюціоніст / Г. Б. Гуменюк, І. Б. Чень, О. С. Волошин // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2019. – Т. 25. – С. 344–347. 
 8. Динаміка вмісту нітрогеновмісних сполук у гідроекосистемах річок Прип’ять та Турія / Г. Б. Гуменюк, О. С. Волошин, В. О. Хоменчук [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 58–63.
 9. Порівняльна характеристика вмісту кальцію в грунтах Тернопільської області / У. О. Гнида, Г. Б. Гуменюк, О. С. Волошин, Н. Г. Зіньковська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль . – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 101–104.
 10. Волошин О. С. Оцінка функціональних резервів серця осіб юнацького віку / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 87–90.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації