I-7527-2018

Vunutcuk

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Винничук О. Т. Понятійні характеристики професійного розвитку керівника закладу середньої освіти / О. Т. Винничук // Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласичній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 9-10 квітня 2019 р.) – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2019. – С. 43–44. 
  2. Винничук О. Потенціал особистості в процесі формування професіоналізму: особливості розвитку та реалізації  / О. Винничук // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 128–130.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах