Web of Science ResearcherID:  I-8040-2018

Vilchynskyj

 

Кандидат наук із соціальних комунікацій

Викладач кафедри журналістики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Іноземцева Ю. Репортажі «Допоможи ближньому своєму» в онлайн-виданні «20 хвилин» / Ю. Іноземцева ; наук. кер. О. Вільчинський // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 33-34
 2. Вільчинська Т. Лінгвоіндивідуалізація елітарної мовної особистості вченого-публіциста Романа Гром’яка (на прикладі вживання вставлених конструкцій) / Т. Вільчинська, О. Вільчинський // Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича) : збірник тез всеукраїнської наукової конференції (21 березня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 85-89

2022 рік

 1. Стасишина Ю. Життєвий і творчий шлях відомого українського публіциста Миколи Рябчука / Ю. Стасишина ; наук. кер. О. Вільчинський // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 38-41
 2. Вільчинська Т. П. Концепт «Бог» у поетичній творчості Б.-І. Антонича та П. Сороки: лінгвокогнітивний аналіз / Т. П. Вільчинська, О. К. Вільчинський // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород : Гельветика, 2022. – Вип. 23. – Т. 1. – С. 41-46. DOI : https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.23.1.7
 3. Вільчинська Т. П. Лінгвалізація концепту біженець у Тернопільській регіональній пресі / Т. П. Вільчинська, О. К. Вільчинський // Образ : науковий журнал. – Суми : Сумський державний університет, 2022. – Вип. 1(38). – С. 20-27. DOI : https://doi.org/10.21272/Obraz.2022.1(38)-20-27
 4. Вільчинська Т. П. Семантико-когнітивна природа концептуалізованого поняття переселеної особи в медіатексті (на прикладі газети «Вільне життя плюс») / Т. П. Вільчинська, О. К. Вільчинський // Держава та регіони. Сер. Соціальні комунікації. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2022. – № 2(50). – С. 159-165. DOI : 10.32840/cpu2219-8741/2022.2(50).20

2021 рік

 1. Вільчинський О. К. Літературознавчі студії Петра Сороки на шпальтах газети «Тернопіль вечірній» / О. К. Вільчинський // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 70–72.
 2. Вільчинська Т. Частка як засіб формування комунікативних типів речення у творчості В. Шовкошитного / Т. Вільчинська, О. К. Вільчинський // Scientia: сollection of scientific papers. – Coventry ; United Kingdom, 2021. – Vol.3. – P. 79–84. 
 3. Лінгвокультурна природа концепту «відьма» в етнографічних записах Володимира Гнатюка (до 150-річчя від дня народження) / Т. П. Вільчинська, Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька, О. К. Вільчинський // Мова. – 2021. – № 35. – С. 7-15. – URL. : http://mova.onu.edu.ua/article/view/237798

 2020 рік

 1. Modelling neural network segmentation of the media market / N. Zykun, S. Khaminich, T. Oklander [et al.] // International journal of management. – 2020. – Vol. 11, issue 3. – P. 565-581. – URL.: https://www.scopus.com

2019 рік

 1. Vilchynska Т. Becoming and development of advertisement in the newspaper ‘Ternopil in the evening’ in the context of transformation of edition in the period of public changes in 1990-1991 / Т. Vilchynska, O. Vilchynskyi // Logistyka i administrowanie w mediach zarzadzanie big data. – Warshava, 2019. – P. 139–142.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]