Web of Science ResearcherID: I-7573-2018

Vuhor

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Радченко О. Я. Підготовка вчителя до використання електронного підручника в навчальному процесі / О. Я. Радченко, С. Т. Вихор // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 72-75.
  2. Вихор С. Законодавче забезпечення ґендерної рівності в освітньому просторі України / С. Вихор //Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 10–12.
  3. Кікінежді О. Актуальні питання розвитку ґендерної освіти в Україні / О. Кікінежді, С. Вихор, Г. Жирська // Topical issues of society development in the turbulence conditions : Conference Proceedings of the International Scientific Online Conference (May 30, 2020). – Bratislava : Publishing House VŠEMvs, 2020. – Р. 57–67. – URL :  http://www.vsemvs.sk/portals/0/Subory/Conference%20Proceedings_VSEMvs_30.5.2020.pdf
  4. Вихор С. Формування ґендерної стратегії в управлінні закладом загальної середньої освіти / С. Вихор // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі: колективна монографія. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 143–160.

 2019 рік

  1. Вихор С. Оcoбливості викладання курсу «ґендерна педагогіка» для студентів спеціальності «дошкільна освіта» / С. Вихор // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 185–196.
  2. Вихор С. Т. Психолого-педагогічні проблеми вивчення ментальної арифметики / С. Т. Вихор, Г. Г. Колінець // Sciences of Europe. – Praha ; Czech Republic, 2019. – Vol. 4, № 45. – P. 8–12.
  3. Вихор С. Т. Етапи включення гендерної стратегії в управління закладом загальної середньої освіти / С. Т. Вихор, Г. Г. Колінець // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : міжнародний форум управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 165–169.
  4. Талюш Т. М. Використання інтерактивних технологій у діяльності групи продовженого дня / Т. М. Талюш, С. Т. Вихор // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 158–161.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації