I-7918-2018

Grubinko

 

Доктор біологічних наук, професор

Завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

 

Персональні веб-ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of Science

Scopus

 

Бібліографія   (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік

  1. Грубінко В. В. Біологічноактивні добавки з водоростей, збагачені мікроелементами / Грубінко В. В. // Здоров'язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (06-07 черв. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Крок, 2019. – C. 101–104
  2. Грубінко В. В. Структурно–функціональна організація та еволюція живих систем / Грубінко В. В. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 140 с.
  3. Грубінко В. В. Регуляція біосинтезу біологічно активних ліпідів у мікроводоростей / В. В. Грубінко, О. І. Боднар, Т. В. Андрусишин [та ін.] // ХІІ Український біохімічний конгрес : матеріали доповідей, 30 вересня–4 жовтня, 2019. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019.
  4. Боднар О. И. Влияние тяжелых металлов на распространение прибрежных растений малых рек / О. И. Боднар, Т. В. Андрусишин, В. В. Грубинко [та ін.] // Современные концепции и практические методы сохранения фиторазнообразия : материалы Международного научно-практического семинара (1-4 октября 2019, Минск-Гродно, Беларусь). – Минск : Колорград, 2019. – С. 97–101.
  5. Bodnar O. I. Biologically active algae substances as preventive and medicinal preparations / O. I. Bodnar, V. V. Grubinko, O. V. Galinyak // Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века : материалы 19-й международ. конф. (Минск, 23–24 мая 2019 г.) – Минск : МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, 2019. – Ч. 3. – С. 24–26.
  6. Боднар О. И. Генетическая стойкость Chlorella vulgaris Beij. к воздействию некоторых микроэлементов / О. И. Боднар, В. В. Грубинко // Роль метаболомики в совершенствовании биотехнологических средств производства : II Международ. науч. конф. (5– 7 июня 2019 г.) – Москва : ВИЛАР, 2019. – С. 437–441.
  7. The content of pigments and photosynthetic activity of Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta) when exposed to sodium selenite, zinc sulphate, and chromium chloride / O. I. Bodnar, A. I. Herts, N. V. Herts [et al.] // International journal on Algae. – New York : Begel House, 2019. – Vol. 21, issue 4.
  8. Грубінко В. Регуляція вмісту ліпідів у водорості Chlorella vulgaris / В. Грубінко, О. Боднар // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : збірник тез доповідей Ⅴ міжнародної науково-технічної конференції. – Тернопіль : ТНТУ, 2019. – С. 124125.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах