I-7601-2018

Gruc width=

 

Кандидат педагогічних наук
Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб-ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія    (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік

  1. Груць Г. М. Формування управлінської культури керівника закладу освіти / Г. М. Груць // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : міжнародний форум управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 177–183.
  2. Груць Г. М. Розвиток духовної культури вчителя як складової його професійної культури / Г. М. Груць // Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнеокласичній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 9-10 квітня). – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2019. – С. 102–1046.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах