Web of Science ResearcherID: I-7601-2018

Gruc width=

 

Кандидат педагогічних наук
Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб-ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Груць Г. М. Особистість і професійна компетентність педагога в сучасній освіті / Г. М. Груць // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 6-9.
  2. Груць Г. Ґендерна рівність як умова духовного, культурного та інтелектуального розвитку українського суспільства у поглядах Софії Русової / Г. Груць //Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 19-22.

 2019 рік

  1. Груць Г. М. Формування управлінської культури керівника закладу освіти / Г. М. Груць // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : міжнародний форум управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 177–183.
  2. Груць Г. М. Розвиток духовної культури вчителя як складової його професійної культури / Г. М. Груць // Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнеокласичній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 9-10 квітня). – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2019. – С. 102–1046.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

Міністерство освіти і науки України