I-7864-2018

gavrushok

 

Кандидат географічних наук

Викладач кафедри географії та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Lisova N. O. Eco-labeling of food / Lisova N. O., Havryshok B. B. // Development of socio-economic systems in a global competitive environment : II International Scientific Conference , May 24th, 2019. – Le Mans, 2019. – P. 154-157.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах