Web of Science ResearcherID: I-7290-2018

gRODDi

Кандидат фізико-математичних наук

Доцент кафедри інформатики та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Грод І. М. Актуальність організації використання мобільних технологій у педагогічних університетах / І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2024 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – C. 30-32
 2. Рогаль Б. А. Моделювання випадкових процесів в системах масового обслуговування / Б. А. Рогаль, І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2024 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – C. 201-203
 3. Клекот В. М. Перспективи використання технологій доповненої реальності (AR) для освітньої діяльності / В. М. Клекот, І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2024 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – C. 43-46
 4. Грод І. М. Порівняльний аналіз математичної підготовки студентів у традиційній та адаптивній освітніх системах / І. М. Грод, О. В. Барна // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2024 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – C. 149-152

2023 рік

 1. Грод І. М. Актуальність використання цифрових освітніх ресурсів в самостійній роботі студентів / І. М. Грод // Scientific Research and Innovation : Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference (April 3-4, 2023). – Dnipro : FOP Marenichenko V. V., 2023. – P. 164-165
 2. Пахомський П. М. Аналіз використання ГІС-технологій при вивченні географії в середній школі / П. М. Пахомський, І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 107-108
 3.  Грод І. М. Аналіз алгоритмів : методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт / І. М. Грод. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 31 с.
 4. Грод І. М. Аналіз алгоритмів з реалізацією на Python : навчальний посібник / І. М. Грод. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 50 с.
 5. Аналіз динаміки чисельності популяції кабана дикого Sus scrofa (Linnaeus, 1758) у рамках моделі Ферхюльста / І. М. Грод, Л. О. Шевчик, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 1–2. – С. 49-59. DOI : 10.25128/2078-2357.23.1–2.8
 6. Заяць В. І. Використання програмованого навчання при вивченні математики / В. І. Заяць, І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 69-71
 7. Грод І. М. Використання сучасних інформаційних технологій в навчанні молодших школярів / І. М. Грод, І. Б. Хміль // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 56-59
 8. Онищук С. О. Віртуальне моделювання як ключовий етап дизайну інтер’єру / С. О. Онищук, І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 237-240
 9. Грод І. Дослідження динаміки чисельності окремої популяції в рамках моделі Ферхюльста / І. Грод, І.Грод // Математика та інформаційні технології : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 55-річчю факультету математики та інформатики (28-30 вересня 2023 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2023. – С. 178-179
 10. Грод І. М. Застосування цифрових технологій як засобу підвищення якості навчання при вивченні біології / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 43-46
 11. Грод І. М. Кращі програми для дизайну та візуалізації інтер’єру / І. М. Грод, С. О. Онищук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 179-183
 12. Цідило І. М. Комп’ютерне моделювання з використанням математичної теорії ігор / І. М. Цідило, І. М. Грод // Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і суспільства в ХХІ столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 27 квітня 2023 р.). – Рівне : ЦФЕНД, 2023. – С. 65-66
 13.   Грод І. М. Комп’ютерне моделювання : лабораторний практикум / І. М. Грод. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 47 с.
 14.  Грод І. М. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з програмування / І. М. Грод. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 23 с.
 15. Грод І. Можливість міжпредметної інтеграції змісту навчання через теоретичне обґрунтування технології вивчення математичних моделей відтворення популяції з використанням систем комп’ютерної математики та мов програмування / І. Грод, Л. Шевчик // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів (м. Тернопіль, 7-8 грудня 2023 р.). – Тернопіль, 2023. – С. 183-185
 16. Грод І. Окремі підходи до оптимізації роботи в системі Moodle / І. Грод, Л. Шевчик // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 384-387
 17. Грод І. М. Особливості і стадії розвитку цифровізації сфери освіти / І. М. Грод, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 41-43
 18. Василюк І. О. Підходи до розробок електронних навчальних матеріалів в галузі інженерної освіти / І. О. Василюк, І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 29-31
 19.  Грод І. М. Програмування : методичні рекомендації для проведення комп’ютерної практики / І. М. Грод. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 23 с.
 20. Грод І. М. Програмування на Рython. Теорія і практика : навчальний посібник / І. М. Грод. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 48 с.
 21. Грод І. М. Про створення та використання ефективних освітніх електронних ресурсів / І. М. Грод, О. Л. Главацька // Інформаційні технології в освіті та науці : збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь ; Запоріжжя : ФОП Однорог Т. В., 2023. – Вип. 13. – С. 244-246
 22. Бондарчук В. Р. Роль інформаційних ресурсів та спеціалізованих середовищ в підготовці вчителя математики та інформатики / В. Р. Бондарчук, І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 22-24
 23. Грод І. М. Удосконалення процесу сприйняття інформації за допомогою інфографіки / І. М. Грод, А. Е. Кухарчук // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 28-30
 24. Грод І. М. Формування у студентів досвіду вибору і застосування методів розв'язування професійно-орієнтованих завдань / І. М. Грод, І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 53-55
 25. Грод І. М. Цифрові технології в підготовці учителя математики / І. М. Грод, О. Л. Главацька // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (31 березня 2023 р.). – Переяслав, 2023. – Вип. 92. – С. 101-102
 26. Behavioural adaptation of domestic animals on the example of different breeds of domestic cat (Felis silvestris catus L., 1758) / L. Shevchyk, I.Grod, N. Kravets [et al.] // Scientific Horizons. - Zhytomyr : Polissia National University, 2023. - Vol. 26, іssue 2. - P. 9-18.  – URL.: https://www.scopus.com
 27. Stellarium Virtual Environment as a Means of Implementing Interdisciplinary Connections during the Study of Astronomy / S. Mokhun, O. Fedchyshyn, M. Kasianchuk [et al.] // Advanced Computer Information Technologies : 13th International Conference (21-23 September 2023). – Wrocław : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2023. – P. 646-649. URL.: https://www.scopus.com/

2022 рік

 1. Веб-сервіс планування робіт з використанням мережевого графа / І. Грод, Н. Балик, Я. Василенко [та ін.] // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022. – Т. 34, n. 2. – С. 18–24.
 2. Вибрані питання комп’ютерного моделювання процесів і явищ : колективна монографія / за ред. Н. Р. Балик. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 272 с.
 3. Шевчик Л. О. Використання інтернет-ресурсів для організації самостійної роботи студентів (на прикладі курсу «Зоологія хордових») / Л. О. Шевчик, І. М. Грод // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 263-266.
 4. Грод І. М. Використання тестових завдань для оперативної оцінки знань / І. М. Грод, В. О. Панько // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 75–79.
 5. Грод І. М. Використання комп’ютерно-інформаційних технологій в процесі засвоєння розділу «Лексикологія» на уроці української мови у 5 класі / І. М. Грод, М. Є. Ягнич // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 93–96.
 6. Габрусєв В. Ю. Розробка віртуальних ігрових симуляторів за допомогою рушія GODOT ENGINE / В. Ю. Габрусєв, О. М. Костомаха // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. –C. 16-18.
 7. Грод І. М. Моделювання явищ і процесів в наближенні суцільного середовища / І. М. Грод, П. І. Чопик, Р. І. Сідляк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 99–102.
 8. Барна О. В. Моделювання тактичних дій у футболі з використанням електронних таблиць Microsoft Excel / О. В. Барна, І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 188–191.
 9. Грод І. М. Можливості програми Adobe Flash для створення мультимедійних демонстрацій / І. М. Грод, С. О. Лещук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 200-202.
 10. Нариси фауни Західного Поділля : монографія / Г. М. Голіней, І. М. Грод, Н. Я. Кравець та ін. ; за редакцією Л. О. Шевчик. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 164 с.
 11. Грод І. М. Один з нaпрямів удоcконaлення упрaвлiння конкурентоcпроможнicтю пiдприємcтвa шляхом упровaдження технологiй вiртуaльної реaльноcтi / І. М. Грод // Економіко-правові та соціально-технічні напрями еволюції цифрового суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (2 червня 2022). 2022. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. – Т. 1. – C. 130–132.
 12. Главацька О. Л. Особливості професійного самовиховання у практичній діяльності фахівців спеціальної та інклюзивної освіти / О. Л. Главацька, І. М. Грод // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль 29-30 вересня 2022 р.) – Тернопіль : Тайп, 2022. – С. 73-75.
 13. Главацька О. Л. Перспективи використання мультимедійних демонстрацій, створених засобами FLASH / О. Л. Главацька, І. М. Грод // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 25-31. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.3
 14. Грод І. М. Профільний курс інформатики як система допоміжних прикладних форм навчання / І. М. Грод, Т. В. Галайцьо // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 183–187.
 15. Грод І. М. Проблемний підхід у профільному навчанні: одна задача – кілька рішень /  І. М. Грод // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 145–150.
 16. Грод І. Проблема оцінювання якості здійснення навчального процесу / І. Грод, Л. Шевчик // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 264–267.
 17. Грод І. М. Розробка і впровадження інформаційних моделей як один з напрямків пошуку засобів активізації освітнього процесу / І. М. Грод, І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 18-20
 18. Грод І. М. Створення науково уніфікованого паспорта природничого музейного предмета засобами цифрових технологій / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 202–205.
 19. Главацька О. Л. Соціальна робота з людьми літнього і старого віку : посібник / О. Л. Главацька, І. М. Грод, О. І. Яріш. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 188 с.
 20. Грод І.Теоретичнi аспекти застосування сучасних гіс / І. Грод, І. Поплавська // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2022. – Вип. 83. – С. 100–102.
 21. A computer simulation of population reproduction rate on the basis of their mathematical models / I. M. Tsidylo, L. O. Shevchyk, I. M. Hrod [et al.] // Journal of Physics: Conference Series : 14th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2022 (Kryvyi Rih18 May 2022 through 20 May 2022). – 2022. – Vol. 2288. Issue 1. – URL.: https://www.scopus.com/
 22. Grod I.Relevance a combination origami and some geometry topics / I.Grod, O. Glavatska // International scientific innovations in human life : Proceedings of XIV International Scientific and Practical Conference Manchester, United Kingdom 4-6 August 2022. – Manchester, 2022. – P. 152–158.

2021 рік

 1. Грод І. М. Важливість вивчення майбутніми вчителями-предметниками інформаційних технологій / І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 120–122.
 2. Грод І. М. Використання цікавих та розвиваючих задач при вивченні інформатики  / І. М. Грод, С. О. Онищук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С.122–124.
 3. Шевчик Л. О. Вплив стресу на вагові та гематологічні показники пацюків Rattus norvegicus f. domesticus в умовах біологічного експерименту / Л. О. Шевчик, Н. Я. Кравець, І. М. Грод // Медичні перспективи. – 2021. – Т. 26, n. 1. – С. 69–71.
 4. Шевчук В. А. Використання матричної моделі для описання динаміки чисельності деякої популяцій / В. А. Шевчук, І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 28–32.
 5. Барна О. В. Дидактичний потенціал функції доповненої реальності у пошуку Google на уроках природничого циклу / О. В. Барна, І. М. Грод // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 307–311.
 6. Вельгач А. В. Використання професійно орієнтованих завдань у вивченні інформаційних технологій у педагогічних вищих навчальних закладах / А. В. Вельгач, І. М. Грод // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 14–24.
 7. Онищук С. О. Значимість професійно-орієнтованих завдань при вивченні інформаційних технологій / С. О. Онищук, І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 108–111.
 8. Онищук С. О. Значимість професійно-орієнтованих завдань при вивченні інформаційних технологій / С. О. Онищук , І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 108–111.
 9.  Грод І. М. Комп’ютерне моделювання в біології : навчальний посібник для студентів фізико-математичного та хіміко-біологічного факультетів / І. М. Грод, Л. О. Шевчик. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 125 с.
 10. Грод І. М. Моделювання задач лінійного програмування / І. М. Грод, С. О. Онищук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 162–166.
 11. Грод І. М. Моделювання чисельності гризунів у лісових біотопах Західного Поділля (на прикладі Myodes glareolus) / І. М. Грод, І. В. Загороднюк, Л. О. Шевчик, Н. Я. Кравець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 1-2 (81). – С. 19–30
 12. Грод І. Організація процесу постановки і розвʼязування прикладних задач як засіб підвищення якості вивчення інформатики у закладах вищої освіти / І. Грод, С. Лещук, В. Олексюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – № 2. – C. 144–153.
 13. Балик Н. Р.  Про використання цифрових технологій в навчанні студентів різних спеціальностей / Н. Р. Балик, О. В. Барна, І. М. Грод // Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2021. – С. 47–50.
 14. Грод І. М. Професійно-орієнтовані завдання в курсі «Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі» / І. М. Грод, Л. Ратушняк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 242–246.
 15. Барна О. Реалізація міжкомпонентної інтеграції у закладах вищої освіти / О. Барна, І. Грод // Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2021 : збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (13-14 травня 2021 року, НУБіП України, Київ). – Київ : НУБіП України, 2021. – С. 153–155.
 16. Грод І. М. Теоретичне обґрунтування підходів викладання офісних програм / І. М. Грод, С. Онищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 246–249.
 17. Project-based learning in a computer modelling course / N. Balyk, I. Grod, Y. Vasylenko, V. Oleksiuk [et al.] // Journal of Physics : Conference Series : XII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education (ICon-MaSTEd 2020) 15-17 October 2020. – 2021. – Т. 1840. – P. 1–12. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103510068&origin=resultslist
 18. Assessment of Fish Fauna Taxonomic Diversity and Ecological Characteristics of the Water Bodies in Anthropogenic Landscape in the Western Podillia (Ukraine)I. M. Grod, I. Zagorodniuk, L. O. Shevchyk, I. G. Yemelyanov // Hydrobiological Journal. – 2021. – Vol. 56, issue 6. – P. 32. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098688437&origin=resultslist
 19. The effect of stress on the hematological indicators of rats Rattus norvegicus f. domesticus in the conditions of the biological experiment / L. O. Shevchyk, N. Y. Kravets, I. M. Grod [et al.] // Medical perspectives-medicni perspektivi. – 2021. – Vol. 26, Issue 1. – P. 69–77. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000637363900009
 20. The Methodology of Using Augmented Reality Technology in the Training of Future Computer Science Teachers / N. Balyk, I. Grod, Y. Vasylenko, G. Shmyger, V. Oleksiuk // International Journal of Research in E-learning. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021. – Vol. 7 (1). – P. 1-20

2020 рік

 1. Грод І. М. Застосування інформативних індексів з метою оцінки біорізноманіття екосистем / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 112-114.
 2. Онищук С. О. Використання комп’ютерного моделювання у шкільному курсі фізики / С. О. Онищук, І. М. Грод // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 75-77.
 3. Онищук С. О. Сучасна парадигма освіти та моделювання / С. О. Онищук, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 132-135.
 4. Програмні засоби для моделювання різних явищ навколишнього світу / Ю. В. Роговченко, І. М. Грод, Н. Р. Балик, Я. П. Василенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 138-141.
 5. Грод І. Перетворення відеозапису професійними програмними засобами / І. Грод, О. Барна // Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2020 : VIII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (14-15 травня 2020 року, м. Київ). – 2020. – С. 171-173.
 6. Network graph using in works planning task / N. R. Balyk, I. M. Grod, S. V. Martinyuk [et al.] // Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві: матеріали міжнар. наук. конф. (29-30 травня 2020 р.). – Київ : Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2020. – С.128–132.
 7. Web-service for network graph building for works planning / N.R. Balyk, I.M. Grod, S.V. Martinyuk [et al.] // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2020 : тези доповідей П’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (29 червня – 01 липня 2020 р., м. Чернігів). – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – P. 277– 280.
 8. Боровченкова М. С. Методи вирішення задач лінійного програмування в прикладних пакетах / М. С. Боровченкова, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (12-13 листопада 2020 року, м.Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 172–175.
 9. Вельгач А. В. Техніка розробки моделі тривимірних об’єктів для подальшого 3d–друку / А. В. Вельгач, І. М. Грод // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2020. – № 1. – С. 18-27.
 10. Tsidylo I. Preparation the created three-dimension modelfor 3D printing / I. Tsidylo, I. Hrod, B Shevchyk // Herald pedagogiki : wydanie specjalne. Nauka i Praktyka. –  Warszawa : Diamond trading tourpp, 2020. –  № 55. –  P. 5-8.
 11. About the technology of augmented reality objects creating in physical space / N. Balyk, I. Grod, Ya. Vasylenko [et al.] // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту - ISDMCI'2020: матеріали міжнародної наукової конференції (25-29 травня 2020 р., с. Залізний порт). – Херсон : Вишемирський В. С., 2020. – С. 7–9.
 12. Шевчик Л. О. Застосування дедуктивного методу навчання біології у закладах вищої медичної освіти України / Л. О. Шевчик, Н. Я. Кравець, І. М. Грод // Буковинський мeдичний вісник. – Чернівці : БДМУ, 2020. – Т. 24, n. 2 (94). – С. 173-177.
 13. Кавка З. П. Портали – як точки доступу до інформації у інтернеті / З. П. Кавка, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 28-30.
 14. Мізьолик Р. О. Сайт – як один з основнихзасобів використання мережі internet / Р. О. Мізьолик, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 30-32.
 15. Онищук С. О. Використання освітніх ресурсів веб-простору в процесі вивчення тем "тіла обертання" та "комбінації геометричних тіл" / С. О. Онищук, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 32-36.
 16. Савчук Б. С. Створення анімацій у програмі MACROMEDIA FLASH / Б. С. Онищук, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 45-48.
 17. Заяць Ю. А. Особливості розробки інтернет-порталу / Ю. А. Заяць, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 23-25.
 18. Грод І. М. Алгоритмізація деяких процесів економічної динаміки / І. М. Грод // Технологія – 2020: Матеріали XXIII Міжнародної науково-технічної конференції 24-25 квітня 2020 року. – Сєвєродонецьк, 2020. – С. 215-216.
 19. Грод І. М. Оцінка таксономічного різноманіття іхтіофауни та екологічна характеристика водойм антропогенних ландшафтних комплексів Західного Поділля / І. М. Грод, І. В. Загороднюк, Л. О. Шевчик, І. Г. Ємельянов // Гідробіологічний журнал. – 2020. – № 56(4). – С. 34–45.

 2019 рік

 1. Грод І. М. Дидактичний потенціал мережі інтернет в контексті сучасної освітньої парадигми / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Сучасний рух науки : тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 395–400.
 2. Грод І. М. Використання інформаційних технологій в сфері проведення соціум-моніторингу / І. М. Грод // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали міжнародної наукової конференції (29-30 березня 2019 р., Дніпро). – Дніпро, 2019. − С. 146−148.
 3. Грод І. М. Огляд освітніх ресурсів з математики в українському сегменті веб-простору / І. М. Грод // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи : міждисциплінарні перспективи : матеріали ІV-ї міжнародної науково-практичної конференції. − Кривий Ріг, 2019 − С. 322−325.
 4. Шевчик Л. О. Таксономічна структура колекції мікро-маммалій Кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національ-ного педагогічного університету / Л. О. Шевчик, І. М. Грод // Природнича музеологія : природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку. – Київ, 2019. – Вип. 5. − С. 236−239.
 5. Грод І. М. Роль 3D-сканера у реалізації комунікаційної функції природничих музеїв / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Природнича музеологія : природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку. – Київ, 2019. – Вип. 5. − С. 121−123.
 6. Грод І. М. Інтеграції текстових повідомлень у графічні контейнери / І. М. Грод // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 березня 2019 р.). − Переяслав-Хмельницький, 2019. − Вип. 45. − С. 270−273.
 7. Грод І. М. Особливості та сфери застосування математичного програмування в економіці / І. М. Грод // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти (10 травня 2019 р). − Рівне, 2019. − С. 135−138.
 8. Грод І. М. Реалізація моделі управління запасами за допомогою програмного додатку / І. М. Грод // Технологія-2019 : матеріали XХIІ міжнародної науково-технічної конференції (26 - 27 квітня 2019 р. ). – Сєвєродонецьк, 2019. − С. 117−119.
 9. Грод І. М. Використання освітніх ресурсів мережі інтернет при вивченні многогранників / І. М. Грод // Соціально-гуманітарний вісник : збірник наукових праць. – Харків, 2019.– Вип. 26-27. − С. 44−49.
 10.  Грод І. М. Роль задач в розвитку пізнавального інтересу, творчих можливостей при вивченні математичного моделювання / І. М. Грод // Сучасний рух науки : тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (4-5 квітня 2019 р.). – Дніпро, 2019. – С. 272–276.
 11. Грод І. М. Фрактал – як найкраща модель живої природи / І. М. Грод, І. В. Чубак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 31–32.
 12. Грод І. М. Деякі аспекти моделювання як синтез цілого ряду методів наукового пізнання / І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 110–113.
 13. Грод І. М. Спрощена програма формування звітів по базах даних для деяких господарських секторів / І. М. Грод, А. Т. Дмитренко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 114–116.
 14. Шевчик Л. О. Застосування інформаційних технологій в процесі інтеграції матеріалів природничих колекцій під час навчання зоології / О. Л. Шевчик, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 164–166.
 15. Грод І. М. Інформаційне моделювання як підхід до професійної підготов ки студентів вузів / І. М. Грод, С. О. Лещук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 221–225.
 16. Грод І. Роль інформаційного моделювання в досягненні учнями особистісних освітніх результатів / І. Грод // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (31 травня 2019 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 127–130.
 17. Грод І. М. Створення кольорових цифрових 3D-моделей окремих екземплярів науково-методичного кабінету «Зоологічний музей» / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 36–38.
 18. Дмитерко А. Т. Дослідження динаміки популяції в рамках моделі Ферхюльста / Дмитерко А. Т., Грод І. М. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 163–165.
 19. Врублевська І. А. Використання елементів національно-регіонального компоненту в моделюванні / І. А. Врублевська, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 100–102.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]